Kąpielisko w Parku Zakrzówek oraz w Parku Bagry Wielkie - terminy i regulamin

Kąpieliska w Parku Zakrzówek oraz w Parku Bagry Wielkie uruchomione zostaną w dniu 22 czerwca o godz. 10.00.

Od tego momentu nad bezpieczeństwem użytkowników czuwać będą wykwalifikowani ratownicy. Kąpieliska będą funkcjonować do 3 września w godzinach od 10.00 do 18.00.

Kąpieliska w Parku Bagry Wielkie są już dobrze znane mieszkańcom, natomiast w przypadku Parku Zakrzówek bardzo ważne jest przestrzeganie regulaminu kąpieliska, które jest miejscem wymagającym. Woda wokół basenów ma średnią głębokość około 20 m. Jest to teren dawnego kamieniołomu i miejsce przyrodniczo cenne, z którego korzystanie zostało uregulowane zapisami regulaminu.

Regulamin korzystania z pomostów zostanie umieszczony w dniu 1.06.2023 r.

Na kąpielisko składa się pięć niecek basenowych o różnej głębokości, strzeżonych przez ratowników:
  • niecka nr 1 o głębokości 350 cm - strefa dla umiejących pływać
  • niecka nr 2 o głębokości 80 cm - strefa dla nieumiejących pływać
  • niecka nr 3 o głębokości 40 cm - strefa dla nieumiejących pływać, z wyznaczonym przy pomocy białych boi brodzikiem dla dzieci
  • niecka nr 4 o głębokości 120 cm - strefa dla nieumiejących pływać
  • niecka nr 5 o głębokości 350 cm - strefa dla umiejących pływać
Niecki basenowe będą posiadały stosowne oznakowanie.

Poniżej zamieszczamy pełną treść regulaminu.

Ważne! Na terenie całego zbiornika oraz poza wyznaczonym sezonem kąpieliskowym pływasz na własną odpowiedzialność, o czym będą informowały zamieszczone w terenie tablice.