Doposażenie placu zabaw na os. Jagiellońskim 37 w Dzielnicy Bieńczyce

Do 29 maja można składać można oferty w przetargu na doposażenie ogródka jordanowskiego na terenie osiedla Jagiellońskiego 37 w Dzielnicy XVI Bieńczyce!

W odmienionej przestrzeni pojawią się nowe urządzenia zabawowe oraz sportowe, powstanie ścieżka piesza oraz strefa relaksu z nawierzchnią żwirową, małą architekturą i nasadzeniami zieleni. Zdemontowane zostaną wybrane stare urządzenia zabawowe i komunalne zwokalizowane obecnie na terenie ogródka.
Miejsce będzie prawdziwym spełnieniem dziecięcych, o tym aby zostać baśniowym rycerzem. 

Elementy zabawowe nawiązywały będą do rycerskiej krainy pełnej walecznych zuchów i prawdziwych księżniczek.  Pojawi się zestaw warowni rycerskiej z wieżami, linami, ścianką wspinaczkową, mostem oraz zjeżdżalniami.  Nie zabranie bujaka: rycerza i konia rycerskiego, huśtawki wagowej ważka, równoważni, bocianiego gniazda, huśtawki wahadłowej, deski surfingowej, trampoliny, gry geometrycznej, kolorowego domku, obrotowej wieży do wspinaczki. 

W ogródku zamontowane zostaną również urządzenia siłowni zewnętrznej – orbitrek, stepper, twister i koło TAI-CHI, biegacz. 

Huśtawka bocianie gniazdo, trampolina, domek, tablica edukacyjna - będą dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w tym na wózkach inwalidzkich. 
W pobliżu nowych urządzeń przewidziano montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych. 
W strefie relaksu pojawi się stolik szachowy, dwie huśtawko-ławki oraz siedziska. 

Dla miłośników książek w ogródku powstanie biblioteczka miejska, dzięki której wymiana książek z innymi mieszkańcami będzie łatwa i przyjemna! 

Istniejący drzewostan zostanie wcielony w nowo projektowane zagospodarowanie terenu, które uzupełni go o dodatkową roślinność. 

Projekt nasadzeń zieleni zakłada stworzenie strefy relaksu we wschodniej części terenu poprzez posadzenie traw i bylin z wykorzystaniem różnorodnych gatunków oraz dosadzenie krzewów w północnej części terenu. 

Na zdjęciach obecny stan ogródka!