Baseny na kąpielisku w Parku Zakrzówek

W nawiązaniu do pojawiających się w mediach społecznościowych informacji kilka słów wyjaśnienia w kontekście basenów w Parku Zakrzówek.
Baseny podwieszane wykonane zostały poprawnie, zgodnie z projektem. Niecki mają zapewnioną odpowiednią cyrkulację wody, boczne ściany są całkowicie ażurowe, co zapewnia stałą wymianę wody, która w basenach jest wodą naturalną, niechlorowaną.

Baseny w tym momencie nie są używane, dlatego widoczny na ich dnie osad to naturalne zjawisko porastania glonami występującymi w tego rodzaju zbiornikach wodnych.

Zakrzówek to zbiornik wodny, w którym zachodzą normalne procesy przyrodnicze. Nie woda basenowa/chlorowana, dlatego w momencie gdy kąpielisko nie jest uruchomione a przez długi czas miejsce było terenem budowy dno basenów nie było czyszczone. Takie działania będą prowadzone w momencie uruchomienia kąpieliska. Ponadto w momencie funkcjonowania kąpieliska zupełnie inny też będzie przepływ wody w basenach, które nie są szczelne, posiadają dno, natomiast boki są ażurowe, woda się w nich więc przemieszcza. Przy kąpielach ruch wody będzie znacznie większy, a różnego rodzaju osad najczęściej i najszybciej powstaje w miejscach, gdzie woda stoi.

W momencie uruchomienia kąpieliska na terenie basenów wprowadzona zostanie odpowiednia instrukcja obsługi kąpieliska, która obejmować będzie zarówno ich czyszczenie jak i wynikające z przepisów prawa standardy dotyczące kąpielisk miejskich.

Otwarcie kąpieliska poprzedzone jest badaniami wody wykonywanymi przez sanepid, tak jak ma to chociażby miejsce każdego roku na kąpielisku w Parku Bagry Wielkie. Badania w trakcie sezonu prowadzone są cyklicznie, tak aby na bieżąco monitorować stan i jakość wody.

W momencie funkcjonowania kąpieliska niecki basenowe będą więc miały zapewnioną obsługę gwarantującą użytkownikom kąpiele w warunkach zgodnych z wszelkimi standardami w tym zakresie.

Pojawiające się w mediach społecznościowych informacje na temat wadliwego wykonania niecek basenowych są nieprawdziwe i nie mogą być odnoszone do przyszłych warunków, jakie panować mają na kąpielisku. W chwili obecnej ruch wody w nieckach basenowych jest na minimalnym poziomie, ze względu na toczące się prace nie są one codziennie czyszczone a na wygląd wody wpływ mają również nanoszone chociażby z wiatrem zanieczyszczenia.

W momencie funkcjonowania kąpieliska i wprowadzenia bieżącego utrzymania na jego terenie, jak i całego Parku Zakrzówek, takie sytuacje zostaną naturalnie wyeliminowane.


  • Ostatnio zmienione .