Ruszyły konsultacje społeczne Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej

Celem konsultacji jest zaprezentowanie wariantów projektowanych Tras: Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz zebranie opinii mieszkańców co do wyboru jednego z wariantów Tras a także uwag do preferowanego wariantu, propozycji rozwiązań dodatkowych oraz innych oczekiwań w stosunku do planowanej inwestycji.


Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicach: V Krowodrza, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki.
Trasa Pychowicka: w jej przypadku opracowano 6 wariantów, jednak tylko dwa z nich (o numerach  5 i 6) uzyskały pozytywną akceptacje Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z uwagi na brak akceptacji  ww. instytucji odstąpiono od prezentacji pozostałych wariantów  opracowanych w ramach realizacji umowy. Z uwagi na brak możliwości poprowadzenia linii tramwajowej w tunelu, w obu wariantach zaproponowano most, którym nad Wisłą poprowadzono ruch pieszych, rowerowy i tramwajowy – jak w przypadku estakady Lipska – Wielicka. Prezentowane warianty różnią się więc sposobem poprowadzenia ruchu samochodowego przez Wisłę. Dla Wariantu 5 przewidziano w tym celu tunelem pod Wisłą, zaś dla Wariantu 6 zaproponowano jego poprowadzenie mostem. W obu wariantach przewidziano budowę haba komunikacyjnego w rejonie Ks. Józefa, modernizację tej ulicy oraz budowę linii tramwajowej, prowadzącej do centrum.Trasa Zwierzyniecka: w ramach tej Trasy opracowano 4 warianty. Dla dwóch z nich (2 i 4) przewidziano linie tramwajową na całej długości trasy – a więc od haba komunikacyjnego na Ks. Józefa do ul. Balickiej. Poszczególne warianty różnią się też przebiegiem w terenie. W ramach Wariantu 1 pod Wzgórzem św. Bronisławy w osi Kopca Kościuszki zostanie poprowadzony tunel drogowy dwukomorowy. W ramach Wariantu 2 powstanie tunel drogowy i tunel tramwajowy (3 komory), a także linia tramwajowa łącząca węzeł Ruczaj z węzłem Balickim oraz P&R Przegorzały z węzłem Balickim. W ramach Wariantu 3 zostanie poprowadzony tunel drogowy dwukomorowy. W ramach Wariantu 4 powstanie tunel drogowy i tunel tramwajowy (3 komory), a także linia tramwajowa łącząca węzeł Ruczaj z węzłem Balickim oraz P&R Przegorzały z węzłem Balickim.Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej
.