W Krakowie pojawiły się dwa pierwsze miejskie zagajniki.🌳Buki, lipy, wiązy, dęby, graby i tarnina stworzą oazy bioróżnorodności nieopodal Parku Krowoderskiego oraz między ulicami Lea i Armii Krajowej.

Z uczniami krakowskich szkół z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Szkoły Podstawowej nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie posadziliśmy ponad 350 drzew.Miejskie zagajniki to niewielkie obszary zadrzewień, przemyślane w taki sposób, aby wykorzystywać naturalne procesy występujące w o wiele większych kompleksach leśnych.

Młode drzewa wspierają się wzajemnie, ocieniając glebę i chronić ją przed wysychaniem. Opadające liście są stopniowo rozkładane i na powierzchni gleby tworzy się żyzna ściółka.

To idealne miejsce warunki dla rozwoju leśnego runa. Z czasem wzmaga się również konkurencja pomiędzy drzewami. W jej wyniku część z nich z czasem ustępuje miejsca swoim sąsiadom. Stopniowo tworzy się charakterystyczna dla lasu, piętrowa budowa. Powstający w ten sposób ekosystem zapewnia idealne miejsce do życia dla ogromnej liczby organizmów.