Kończą się prace w ramach drugiego etapu zagospodarowania Parku Rzecznego Wilga. Prace obejmowały odcinek od ul. Brożka do ul. Do Wilgi. W najbliższym czasie planowane są odbiory inwestycji, która już w tym momencie prezentuje się w swojej pełnej dzikiej i naturalnej odsłonie. Jest to kontynuacja prac realizowanych w zeszłym roku, obejmujących obszar Lasku Kopty – od ul. Rzemieślniczej do ul. Brożka.


Elementami wspólnymi I i II etapu są ścieżki piesze i ścieżka rowerowa z oświetleniem oraz mała architektura. Na II etapie wykonana została dodatkowo ścieżka edukacyjna, pochylnia umożliwiająca komfortowy dostęp do parku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a także miejsca do piknikowania, miejsce pod klasę leśną czy miejsce spotkań w formie ławek ustawionych na planie okręgu. Zamontowane zostały również pojedyncze elementy do ćwiczeń na ścieżce zdrowia.

Ścieżki piesze

Ścieżki piesze poprowadzone zostały po już istniejących „przedeptach” i wykonane z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej – hansegrand z drewnianymi obrzeżami. Podobnie jak w pierwszym etapie w celu ochrony systemów korzeniowych drzew, w miejscach, w których było to możliwe, ścieżki zostały wyniesione ponad poziom terenu. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia światłem, do niezbędnego minimum ograniczone zostało oświetlenie parku. Nie wszystkie ścieżki w parku będą oświetlone. Znaczny fragment ścieżki znajdujący się przy korycie Wilgi pozostanie nieoświetlony.

Ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa będzie integralną częścią projektu #WisłaŁączy, który zakłada utworzenie tras pieszo-rowerowych wzdłuż Wisły i jej dopływów tworząc szybki i bezpieczną alternatywę przemieszania się po Krakowie. 

Ścieżka rowerowa stanowi połączenie ul. Jana Brożka z ul. Borsuczą. O ile w I etapie wykonaliśmy ścieżkę rowerową wzdłuż koryta rzeki ze względu na konieczność kontynuacji istniejącej już ścieżki (w części parku wykonanej przez dewelopera) i brak możliwości poprowadzenia jej na wschodnią część parku bez konieczności wycinki znacznej liczby drzew (szerokość ścieżki wynosi 2,5 m), to w przypadku II etapu ścieżka została poprowadzona brzegiem drzewostanu - wschodnią częścią parku. 

Mała architektura

W parku pojawiły się ławki z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na śmieci, stoły piknikowe, stojaki rowerowe czy tablice informacyjne. W parku znaleźć również można przestrzeń – w formie ławek ułożonych w okręgu - do wspólnych spotkań, czy nauki w plenerze w „zielonej klasie”. W pobliżu brzegu rzeki Wilgi przewidziano miejsca wypoczynku i kontemplacji w postaci drewnianych podestów z ławkami i stołami piknikowymi.


Ścieżka przyrodnicza

Ścieżka przyrodnicza, nawiązująca tematyką do przyrody tego miejsca, składa się z dwóch typów elementów. Część z nich to drewniane słupy z rzeźbieniami, z kolei pozostałe zaprojektowano w formie podejść zakończonych tablicą edukacyjną, wykonanych z ażurowych krat pomostowych.

Ścieżka zdrowia

Ścieżka zdrowia, utworzona w południowo-wschodniej części parku składa się z 8 pojedynczych, minimalistycznych elementów wykonanych z drewna i stali. Zwolennicy aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, których obecnie jest coraz więcej, będą mieli możliwość wykonania solidnej rozgrzewki przed treningiem np. bieganiem czy nordic walking. Pomysł nawiązuje do podobnych tego typu elementów powstających coraz częściej w lasach.


Ważnym celem projektu jest umożliwienie korzystania z parku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim. Z myślą o nich, przy stromym wejściu do parku od. ul. Do Wilgi, powstanie pochylnia.

Z kolei szersze zatoczki obok ławek zapewnią wygodne miejsce odpoczynku dla osób poruszających się na wózkach.  

Obszar II etapu podzielony został na dwie strefy. W bezpośrednim otoczeniu infrastruktury częstotliwość zabiegów podyktowana będzie względami bezpieczeństwa. Z kolei pozostała strefa zostanie pozostawiona bez ingerencji i zabiegi pielęgnacyjne będą ograniczone do minimum (strefa przyrodnicza). Na całym terenie parku pozostawiane są różne formy martwego drewna - kłody drzew, pnie czy gałęzie.