kino na trawie
"Zatrać się w zieleni" to wzorem ubiegłego roku również kino letnie pod chmurką. Ciepłe letnie wieczory będziecie mogli spędzić przed wielkim ekranem na świeżym powietrzu. Ciekawe lokalizacje to kolejna możliwość obcowania z krakowską zielenią.
ikona artykułu
W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Kraków, znak W035/2020 z dn. 13.07.2020r. oraz pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, znak L.dz. 388/MPORIA/2020 z dn. 20.07.2020r., proszę przyjąć poniższe informacje będące stanowiskiem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej Zamawiający) w zakresie postępowania na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
CEE Symbioza
Wszystkich małych i dużych odkrywców przyrody zapraszamy do Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” na przeżycie leśnej przygody w pięknych okolicznościach przyrody.
zielony bohater

Kolejny Zielony Bohater Krakowa to założyciel jednego z najbardziej znanych i lubianych krakowskich parków. Wojciechowi Bednarskiemu, bo o nim mowa, zawdzięczamy powstanie najważniejszego na Podgórzu zielonego miejsca na mapie Krakowa.

ikona artykułu

Po rozpatrzeniu wniesionej skargi na  wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego w Parku Reduta wraz z równoczesnym pełnieniem funkcji operatora parku. Decyzją Dyrektora  przetarg zostaje unieważniony.