Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem platformy "Krakowskie Centrum Kontaktu" - link