Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w pasach drogowych na terenie Dzielnicy II, ul. Gurgacza, ul. W.Pola i ul. Wyślisko oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, dla ZZM w Krakowie