Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2017: Planty Krakowskie, ul. Brzozowa, os. Kantorowice – ul. Zakole oraz pielęgnacją w latach: 2017 – 2018, dla Zarządu Zieleni Miejsiej w Krakowie