Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym etapu 5, 7a i 9a na opracowanie przed 7a Superścieżki, zlokalizowanej przy Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,