Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących dostawy i montażu urządzeń siłowych w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie