Zapytanie ofertowe dla zadania nr ZZM/O1.110/17 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Rzecznego „Ogród Płaszów” – Etap II i III, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie”