Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Subskrypcja zobrazowań satelitarnych dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa, a także przeprowadzenie przetwarzania wstępnego obrazu, w ramach projektu ramach projektu „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Offer inquiry to select a contractor for providing Subscription of satellite imagery for a defined area of the city of Krakow, as well as pre-processing of the images, as part of the project „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)” co - financed with funds of LIFE and NFEPWM for the Krakow Municipal Greenspace Authority.