Wyłonienie Wykonawcy prac w zakresie realizacji zadania pn.: „Wycinka i czyszczenie terenu z samosiewów w celu realizacji inwestycji wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie