Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na dostawie i montażu oznakowania obszarów wodnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.