Wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących zakupu, dostarczenia, przygotowania terenu pod nasadzenia, pomocy w wykonaniu nasadzeń drzew w obrębie Parku Krakowian przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie na działce nr 516/6 obr. 46 Nowa Huta wraz z pielęgnacją posadzonych drzew, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie