[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy boiska i piłko-chwytów oraz utwardzenia powierzchni gruntu w miejscu publicznym dla realizacji zadania – Modernizacja Parku Zaczarowanej Dorożki, na części działki Nr 490/5, Obr. 22 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
uchylenie_i_ponowny_wynik.pdf 550 kB [2017-11-22 13:06]
zalaczniki_do_zapytania_zaczarowana_dorozka.7z 8625 kB [2017-09-20 14:32]
zapytanie_ofertowe_zaczarowana_dorozka.pdf 1459 kB [2017-09-20 14:32]