[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na działce nr 118/47, obręb 7, jedn. ewid. Nowa Huta oraz budową chodników na działce nr 118/5 i 118/47, obręb 7, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Franciszka Hynka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
zalaczniki_hynka.7z 11385 kB [2019-06-06 09:29]
formularz_ofertowy.doc 131 kB [2019-06-06 09:28]
zapytanie_ofertowe.pdf 2107 kB [2019-06-06 09:28]