[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Dostarczenie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych (VHRS) dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa w ramach projektu LIFE17 CCA/IT/000079 pt. „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu” (akronim: LIFE URBANGREEN) współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW” dla Gminy Miejskiej Kraków

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar data modyfikacji
attachement_nr_1_borders_of_krakow_areas_without_clouds.pdf 2866 kB [2018-10-19 11:03]
attachement_nr_2_borders_of_krakow_and_areas_without_clouds.zip 104 kB [2018-10-19 11:03]
zapytanie_zobrazowania.pdf 1116 kB [2018-10-19 11:03]