Spis zamówień publicznych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Tytuł Data dodania
2021
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dla zadania pn.: „Remont drogi leśnej na terenie Lasu Mogilskiego - II etap remontu fragmentu drogi leśnej zlokalizowanej w lesie Mogilskim na działce nr ew. gr. 109/2 obręb NH-59”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-07-22
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla zakresu Budżetów Obywatelskich: BO.D11.4/20 – „Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna”, BO.D11.19/20 – „Mała architektura w parku Drwinka", BO.D12.9/20 – „Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna” w obrębie Parku Rzecznego Drwinka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-07-15
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla przebudowy amfiteatru na os. Widok, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-07-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla utworzenia ogrodu ciszy i ptasiego skweru na terenie Młynówki Królewskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-07-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ”Skatepark Cechowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2021-07-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku wokół Dworku Jana Matejki w Krakowie”, na działkach nr: 502, 503, 504, 233/4, 233/5, 234/1, 351/1, 414, 386, 466, obr. NH-44, jedn. ewid. Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-07-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej młodzieżowy skatepark” przy ul. Prądnickiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2021-07-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia drzew, krzewów i bylin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Dzielnicy I w 2021 roku oraz pielęgnacja w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-06-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Park Rzeczny Aleksandry – część północna, zlokalizowany przy ul. Erazma Jerzmanowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-06-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych w Parku Młynówka Królewska związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym (skatepark, mini rampa, ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem) i budową przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach nr: 145/6, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 137/100, 169/4, 137/71, obręb 6, jednostka ewidencyjna Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-06-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie doposażenia osiedlowych placów zabaw wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury przy Spółdzielniach Mieszkaniowych w Podgórzu w obrębie działek nr 205, obr. P-65, 811/58, obr. P-49, jedn. ewid. Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-06-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia drzew, krzewów i roślin cebulowych wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Dzielnicy II w 2021r. oraz pielęgnacją w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-06-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej, pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla zagospodarowania terenu, zlokalizowanego przy ul. Jerzego Kuryłowicza w Krakowie, działka nr 177, obręb Podgórze P-96, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-05-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Urzędniczej, na działce 6/14 obr. K-4 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-05-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie psiego wybiegu przy ul. Lubostroń”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2021-05-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania czterech kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień w zakresie przebudowy istniejących ogródków jordanowskich na os. Centrum D6 (działki nr: 103/1, 103/2, 103/3 obręb 51 NH), os. Centrum C10 (działka nr 181 obręb 50 NH), os. Szkolne 10 (działka nr 49 obręb 45 NH), os. Szkolne 35 (działka nr 125 obręb 45 NH) Dzielnica XVIII, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-05-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji istniejących pomostów, kładek oraz posadowienia obiektów małej architektury przy ścieżce przyrodniczej na Łąkach Nowohuckich w ramach zadania pn.: „ZZM/O1.53/21 Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem”, obejmującej teren działek nr 20/32, obręb NH-48, jedn. ewid. Nowa Huta oraz 220/1, obręb NH-56 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji konserwatorskiej dla zadania pn.: „Renowacja rzeźb w przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzeźb na otwartym powietrzu”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla zagospodarowania skweru przy ul. Lea i Królewskiej w Krakowie – działka nr 742/3, obr. K-4, jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I”, na odcinku około 300 mb wraz z uzyskaniem PnB/zgłoszenia, położenie-działki nr: 17/11, 242, 67/54, 67/52 obr. P-44, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej Rewitalizacji Parku Duchackiego obejmującej wydzielenie zakresów inwestycyjnych dla robót przewidzianych do realizacji w roku 2021 (w zakresie wydzielenia i aktualizacji Etapu III/2, oraz wydzielenia i aktualizacji zakresów zagospodarowania niezbędnych do pełnej realizacji Etapu II) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji istniejących pomostów, kładek oraz posadowienia obiektów małej architektury przy ścieżce przyrodniczej na Łąkach Nowohuckich w ramach zadania pn.: „ZZM/O1.53/21 Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem”, obejmującej teren działek nr 20/32, obręb NH-48, jedn. ewid. Nowa Huta oraz 220/1, obręb NH-56 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Poszerzenie chodnika przy ul. Podzamcze w rejonie fosy przy Bastei Północnej”, na dz. nr: 605/6, 605/10, 605/11, obręb S-1 Śródmieście, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-19
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań budżetu obywatelskiego pn.: „Zielone Aleje w Bieńczycach” oraz „Zielone Bieńczyce”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2021-04-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Poszerzenie chodnika przy ul. Podzamcze w rejonie fosy przy Bastei Północnej”, na dz. nr: 605/6, 605/10, 605/11, obręb S-1 Śródmieście, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w ramach rewitalizacji Plant Mistrzejowickich na działkach nr 278/6, 36/1, 28/195 obr. NH-2, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłącza oświetlenia w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn. Oświetlenie wybiegu dla psów w parku Reduta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-04-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy odzieży roboczej dla pracowników, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-03-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania pn.: „Dostarczenie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych (VHRS) dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa w ramach projektu „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)”, współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW. Providing high resolution satellite imagery (VHRS) for a defined area of the city of Krakow as part of the project (LIFE URBANGREEN) co - finaced with funds of LIFE and NFOŚiGW, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2021-03-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań budżetu obywatelskiego pn.: „Zielone Aleje w Bieńczycach oraz Zielone Bieńczyce”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-03-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w zakresie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-03-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla utworzenia trasy biegowej w Mistrzejowicach, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego dzielnic – edycja VII (zadanie BO.D15.31/20), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-03-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 112 do ul. Architektów”, na odcinku około 200 mb wraz z uzyskaniem PnB/zgłoszenia, położenie-działki nr: 300/1, 300/2, 294/6, obr. NH-10, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-03-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Naturalnie aktywni – Park Rzeczny Tonie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-03-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i montażu budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy dla zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „700 budek dla ptaków na 70-lecie Nowej Huty”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.101.21.KK4 2021-03-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 112 do ul. Architektów”, na odcinku około 200 mb wraz z uzyskaniem PnB/zgłoszenia, położenie-działki nr: 300/1, 300/2, 294/6, obr. NH-10, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2021-03-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej, pełno-branżowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla zagospodarowania terenu pod przyszły park, zlokalizowany pomiędzy ulicami Łokietka, Składowa i Oboźna w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-03-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń wraz z pielęgnacją zieleni w zakresie realizacji projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Leśna kryjówka – kontynuacja”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2021-03-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi leśnej oraz ścieżek pieszych na terenie leśnym Reduta - Projekt lokalny - Dzielnica XV Mistrzejowice: Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.80.21.BM 2021-03-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją zieleni w latach 2021-2022r., w zakresie realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Nowy ogród przy ul. Królewskiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: NP.26.1.76.21.BM 2021-03-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi leśnej w Uroczysku Tonie - Projekt lokalny - Dzielnica IV NR 32: Chabrowy Trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: NP.26.1.53.21.BM 2021-02-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni, w zakresie realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Sąsiedzki zieleniec – ogród społeczny Grzegórzek”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: NP.26.1.19.21.BM 2021-02-02
2020
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących serwisu oprogramowania WAPRO oraz serwerów Iksoris, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/592/2020 2020-12-23
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w ramach Medycyny Pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne) w stosunku do pracowników i innych osób kierowanych na badania przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie" Znak sprawy: W/559/2020 2020-12-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla Rewitalizacji terenu zielonego przy parkingu P&R „Mały Płaszów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: W/486/2020 2020-11-17
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dotyczących budowy budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia, na terenie kompleksu budynków przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-11-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Ławki z widokiem”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2020-11-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku oraz pielęgnacja w latach 2020-2022 2020-11-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem oraz inwentaryzacji terenu na obszarze Parku w Wadowie wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: W/448/2020 2020-10-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań pn.: „Remont fragmentu zachowanego muru Getta Żydowskiego usytuowanego przy ul. Limanowskiego 60 w Krakowie”, oraz „Remont murku kamiennego wokół drzewa zlokalizowanego przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, W/431/2020 2020-10-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy prac rozbiórkowych, uporządkowania terenu i utylizacji odpadów z budynku uszkodzonego w wyniku pożaru zlokalizowanego przy ul. Podgórskiej w Krakowie (działka nr 251/6), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2020-10-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy sprzętu, licencji oraz oprogramowania niezbędnego do wdrożenia systemu EZD PUW, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-10-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na wykonanie prac związanych z czyszczeniem stawu przy ul. Kaczeńcowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektu koncepcyjnego dla Parku przy Bonarce, pomiędzy CH Bonarka, a ul. Kamieńskiego w Krakowie („Park Leśny Bonarka”), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2020-10-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Skatepark przy ul. Kąpielowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy: W/400/2020 2020-10-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania ciągu dla pieszych wraz z jego oświetleniem, zlokalizowanego pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2020-09-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową urządzeń do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty, na części działki nr 348/22 obręb 68 Podgórze, dla ZZM w Krakowie. W/347/2020 2020-09-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania waloryzacji przyrodniczej Zielonego Pierścienia Podgórza w aspekcie połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem Parku Rzecznego Drwinka oraz północnej części Parku Aleksandry, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/337/2020 2020-09-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z rewitalizacją Placu Słowiańskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/323/2020 2020-08-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rewitalizacja Skweru Budowniczych Nowej Huty”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-08-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-08-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Doposażenie skateparku, przy ul. Jagiełły w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/278/2020 2020-07-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Józefa Unruga, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/287/2020 2020-07-30
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-07-23
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla budowy Placu aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-07-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży Usługi Asysty Technicznej dla systemu OPTIest, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2020-07-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień, związanej z realizacją zadania budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego pn.: „Aleja Róż na nowo”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2020-07-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2020-07-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji placu zabaw na terenie Młynówki Królewskiej przy Al. Grottgera, wraz z rozbudową oświetlenia na odcinku między ul. Urzędniczą a ul. Rzeczną w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego „Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy W/247/2020 2020-07-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – Ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych i uzyskaniem decyzji administracyjnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-07-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień, związanej z realizacją zadania budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego pn.: „Aleja Róż na nowo”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-07-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektu koncepcyjnego związanego z wprowadzeniem zieleni wysokiej i niskiej dla całości ulicy Św. Wawrzyńca oraz projektu budowlano-wykonawczego i projektu zieleni w miejscu lokalizacji drzew dla zadania budżetu obywatelskiego „ZIELONY KAZIMIERZ - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-06-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródków jordanowskich przy alei Focha i ul. Kamedulskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-06-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – Ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych i uzyskaniem decyzji administracyjnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-05-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Park w Łagiewnikach”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-05-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Wolica – skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-05-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy w Krakowie, cz. dz. nr 632/12 obr. 41 Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2020-05-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy 150 szt. słuchawek USB, na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2020-04-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na wykonaniu okresowej, pięcioletniej, kontroli placów zabaw i psich wybiegów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/135/2020 2020-04-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na sprzedaży i dostawie artykułów biurowych w latach 2020-2021, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: W/119/2020 2020-03-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową podpory pod drzewo klon zwyczajny o obwodzie pnia 224 cm, rosnące na terenie Plant Krakowskich w Ogrodzie Gródek /rejon Poczty Głównej, teren działki nr 538/11, obr. 1 Śródmieście, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Znak sprawy: W/113/2020 2020-03-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na sprzedaż i dostawę nasion kwiatów polnych na łąki kwietne znajdujące się na terenie miasta Kraków, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 49 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: W/102/2020 2020-03-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową podpory pod drzewo klon zwyczajny o obwodzie pnia 224 cm, rosnącego na terenie Plant Krakowskich w Ogrodzie Gródek / rejon Poczty Głównej, teren działki nr 538/11, obr. 1 Śródmieście, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: W/96/2020 2020-03-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na sprzedaży i dostawie mebli biurowych w roku 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: W/69/2020 2020-03-11
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2020-03-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie w opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla modernizacji placu zabaw pomiędzy ul. Opolską, a ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie, działka nr 4/1, obręb 44 Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/57/2020 2020-02-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na os. Lubocza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: W/47/2020 2020-02-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie obsługi ratowniczej kąpieliska nad Zalewem Bagry Wielkie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/26/2020 2020-02-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży dostępu do 35 sztuk licencji oprogramowania AutoCAD LT 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: W/1/2020 2020-01-08
2019
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy odbiornika geodezyjnego GNSS wraz z wyposażeniem (dostęp do poprawek RTK, RTN na okres minimum 1 roku, wykrywacz instalacji podziemnych z generatorem, laptopy 2 sztuki, tablet do prac terenowych, dalmierz laserowy ręczny), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy W/678/2019 2019-12-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy odbiornika geodezyjnego GNSS wraz z wyposażeniem (dostęp do poprawek RTK, RTN na okres minimum 1 roku, wykrywacz instalacji podziemnych z generatorem, laptopy 2 sztuki, tablet do prac terenowych, dalmierz laserowy ręczny), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-12-10
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na sprzedaży i dostawie odkurzacza wodnego z wyposażeniem i urządzeniami do recyrkulacji wody, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-12-09
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy trzech sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-12-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania inwentaryzacji parterowego budynku biurowego przy ul. Za Torem 22 (dz. nr 11/4, obr 29, Podgórze) o powierzchni zabudowy 517,53 m2 oraz projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego wymiany istniejącej instalacji ogrzewania na ogrzewanie oparte o pompę ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/628/2019 2019-12-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez ZZM w Krakowie, mieszczących się na stadionie miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 20 oraz przy Alei Żubrowej 15, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/621/2019 2019-12-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy (Licencjodawcy) w zakresie sprzedaży dostępu do 200 sztuk licencji wieczystych oprogramowania Axence nVision 11 wraz z wszystkimi modułami, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/580/2019 2019-12-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i wykonania nasadzeń wraz z 12 miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancyjnym oraz sprzedaży, dostawy i montażu budek dla ptaków w ramach Rewitalizacji Placu Axentowicza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-11-26
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie w dzierżawy trzech sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-11-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostarczenia mapy do celów projektowych przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla wybranych terenów wzdłuż Wisły cz.2 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: W/562/2019 2019-11-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie prac konserwatorskich przy pomniku Wojciecha Bednarskiego w Parku im. W. Bednarskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/563/2019 2019-11-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających w koronach drzew rosnących przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod nr A – 1124 decyzją z dnia 09.06.2003r. – al. Waszyngtona Jerzego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/560/2019 2019-11-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-11-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie sprzedaży, dostawy i wykonania nasadzeń w ramach zadania pn.: „Zielone Dębniki” wraz z pielęgnacją gwarancyjną, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/552/2019. 2019-11-08
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie w dzierżawy trzech sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-11-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową chodnika na Skwerze im. Juliusza Lea, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/542/2019 2019-11-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy sprzedaży obiektów małej architektury wraz z dostawą i rozładunkiem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/541/2019 2019-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy sprzedaży obiektów małej architektury wraz z dostawą i rozładunkiem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/536/2019 2019-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi sadzenia, dostawy i pielęgnacji roślin w obrębie parkingu przy ul. Rozrywka w Krakowie, dla ZZM w Krakowie.W/516/2019 2019-10-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie wykonania nasadzeń wraz z pielęgnacją w ramach zadania pn.: „Zielone Podgórze Duchackie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W /510/2019 2019-10-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w ramach zadania budżetu obywatelskiego „Odetchnij – Oświecenia Park” na działce nr 114/40, obr. 5 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/506/2019 2019-10-24
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i oprogramowania wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu sprzedaży dla Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-10-23
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie wykonania nasadzeń na terenie Dzielnicy I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-10-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu oraz montażu słupków zabezpieczających zieleń w obrębie parkingu przy ul. Rozrywka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, W/496/2019 2019-10-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi sadzenia, dostawy i pielęgnacji roślin w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego – Zielona Aleja Kapelanka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/490/2019 2019-10-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi sadzenia, dostawy i pielęgnacji roślin w obrębie parkingu przy ul. Rozrywka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, W/489/2019 2019-10-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu worków do podlewania drzew, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach projektu LIFE17-CCA IT 000079 „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE oraz NFOŚiGW. Znak sprawy: W/464/2019 2019-10-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem ciągów pieszych na terenach zielonych os. Spółdzielcze 7 oraz os. Na Skarpie 13, Dzielnica XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-10-14
[ wynik ] Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla terenu wokół DPS przy ul. Rozrywka w ramach zapewnienia obsługi komunikacyjnej Parku Reduta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Znak sprawy: W/467/2019 2019-10-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego pn.: „LEM-on-TREE – zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Znak sprawy: W/465/2019 2019-10-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie rekultywacji boiska trawiastego w ramach realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja boiska sportowego przy ulicy Marii Dąbrowskiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,W/453/2019 2019-10-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie wykonania nasadzeń w ramach zadania pn.: „Lawendowe Planty Bieńczyckie - miejsce relaksu i zabawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-10-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy pływających aeratorów do zbiorników wodnych ze zintegrowaną funkcją fontanny, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/430/2019 2019-10-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową toru do gry w pentaque, w zakresie wykonania warstwy wierzchniej oraz montażu obrzeża na terenie Szkoły Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15, na działce nr 3/2, obręb P-65 Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-10-03
[ wynik ] Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania dla inwestycji pn.: „Tężnia solankowa na terenie Parku Bagry Wielkie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W425/2019 2019-10-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie wykonania nasadzeń w ramach zadania: Zielone płuca Krowodrzy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-09-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową i przebudową ciągów pieszych (ul. Okólna i Barbary) na terenach zielonych – Dzielnica XII, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-09-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy altany parkowej z funkcją sceny w ramach zadania pn.: „Zróbmy scenę w Kantorowicach”, na części działki nr 140, obr. 4 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/435/2019 2019-09-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej w budynku Dworu w Wadowie przy ul. Glinik 63, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-09-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy siewnika do trawy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-09-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy Street Workout w Parku Kurdwanów, na działce nr 55/7, obręb 65, jedn. ew. Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/429/2019 2019-09-23
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koreferatu dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-09-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową chodnika wraz ze schodami terenowymi i pochylnią dla osób niepełnosprawnych, w ramach zadania pn: „Utwardzenie powierzchni gruntu w miejscu publicznym pomiędzy ul. Altanową a Młynówką Królewską”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/418/2019 2019-09-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem ciągu pieszego na terenach zieleni na obszarze Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Powstańców, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, W/409/2019 2019-09-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem chodników na terenach zieleni na obszarze Dzielnicy VIII Dębniki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/358/2019 2019-09-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia krzewów, traw ozdobnych, żywopłotów wraz z dostawą materiału roślinnego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7 i ul. Zdrowej/Bobrzeckiej w 2019 roku oraz pielęgnacja nasadzeń w latach 2019-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-09-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-09-03
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i oprogramowania wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu sprzedaży dla Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-09-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na sprzedaż i dostawę 2 sztuk donic z siedziskiem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/341/2019 2019-09-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zakupem, dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz ławek parkowych i koszy na terenie Psiego wybiegu przy ul. Lubostroń, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/347/2019 2019-08-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Parku Lilli Wenedy, działki nr 213/62 i 222/3, obręb 55 Podgórze, Dzielnica XII, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/343/2019 2019-08-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją fortu nr 52 „Borek” – zagospodarowanie terenu wokół dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/339/2019 2019-08-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji usług w zakresie organizacji otwarcia Parku Reduta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-08-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem alejki asfaltowej, rejon MDK im. Korczaka, na terenie Plant Bieńczyckich, działka nr 157/1 obręb 9 Nowa Huta w Krakowie,dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/303/2019 2019-07-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na dostawę i montaż ławek na terenie Dzielnicy IV oraz pojemników na psie odchody na terenie Dzielnicy III i IV w ramach realizacji zadań budżetu obywatelskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/294/2019 2019-07-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie””, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-07-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z usunięciem starej i położeniem nowej nawierzchni bezpiecznej w ogródku jordanowskim przy ul. Płaszowskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-07-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-07-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostarczenia zestawu czujników dla miasta Krakowa w ramach projektu LIFE17-CCA IT 000079 Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE oraz NFOŚiGW, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/236/2019 2019-07-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na działce nr 118/47, obręb 7, jedn. ewid. Nowa Huta oraz budową chodników na działce nr 118/5 i 118/47, obręb 7, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Franciszka Hynka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-06-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na działce nr 98/88, 98/87, 98/86, obręb 13 Nowa Huta, przy ul. Darwina/Sybiraków, os. Lubocza, w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W/189/2019 2019-05-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem oraz koncepcją zagospodarowania terenu i uzyskaniem ULICP dla przyszłego Parku w Łagiewnikach, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/187/2019 2019-05-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia na psich wybiegach w Parku Młynówka Królewska oraz w Parku Krowoderskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/166/2019 2019-05-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kosiarki wysięgnikowej do pielęgnacji skarp i rowów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-05-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-04-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dotyczących wykonania nawierzchni bezpiecznej ze zrębek drewnianych o frakcji 5-50mm wraz z montażem nakładek poliuretanowych na betonowe obrzeża, na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-04-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych związanych z przebudowa i budową ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Kościuszki w Krakowie, w ramach rewitalizacji i modernizacji parków Krakowa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/101/2019 2019-04-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-03-18
[ wynik ] Zakup i dostawę nasion kwiatów polnych na łąki kwietne znajdujące się na terenie miasta Kraków (zakres A), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/67/2019 2019-03-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją gwarancyjną, w ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zielona Olsza II”, przy ul. Miechowity w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-03-12
[ wynik ] Zakup i dostawę nasion kwiatów polnych na łąki kwietne znajdujące się na terenie miasta Kraków (zakres A), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/51/2019 2019-03-11
[ wynik ] Zakup i dostawę nasion kwiatów polnych na łąki kwietne znajdujące się na terenie miasta Kraków (zakres B), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/58/2019 2019-03-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w związanych z realizacją budowy przyłącza wodociągowego na działkach nr 199/1 oraz 198/1, obręb 44 Nowa Huta przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie W/48/2019 2019-03-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie zagospodarowania terenu zielenią w ramach zagospodarowania terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 w Krakowie wraz z pielęgnacją gwarancyjną zieleni, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-03-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Bezpieczne kąpielisko nad Bagrami Wielkimi, budżet obywatelski dzielnic, świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie kąpieliska Bagry Wielkie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2019-02-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 30 sztuk licencji oprogramowania AutoCAD LT 2019 na okres dwunastu miesięcy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2019-01-17
2018
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na zakup i dostawę kosiarki o zerowym promieniu skrętu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-12-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod wykonanie bulodromu na działce nr 3/2, obręb P-65, jedn. ew. Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-12-13
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu obiektów małej architektury, w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych na działkach nr 1, 2, 5/1, obręb 16, jedn. ew. Krowodrza, nr 522 i 523, obręb 11, jedn. ew. Krowodrza w lesie Sikornickim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-12-07
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury wraz z robotami przygotowawczymi w ramach inwestycji pn.: ,,Zielony ogród do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-12-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wyburzenia i rozbiórki budynku usługowego wraz z przylegającą wiatą położoną na działkach ewidencyjnych nr 295/4, 295/5 obręb 10 Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-12-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie sprzętów potrzebnych do Przystosowania Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-11-30
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie, magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury, tj. ławek, kompletów piknikowych i koszy na śmieci, w ramach modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-11-30
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Subskrypcja prognozy i danych meteorologicznych dla obszaru Miasta Krakowa, w ramach projektu „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Offer inquiry to select a contractor for providing Subscription of meteodata for the area of the city of Krakow, as part of the project „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)” co - finaced with funds of LIFE and NFEPWM for the Krakow Municipal Greenspace Authority. 2018-11-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie sprzętów potrzebnych do Przystosowania Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-11-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sprzątania pomieszczeń wynajmowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, mieszczących się na stadionie miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-11-22
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy prac w zakresie zadania: „Remont urządzenia minirampa na terenie skateparku w obszarze Plant Mistrzejowickich w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-11-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie doposażenia ogródka jordanowskiego na terenie Parku Kurdwanów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-11-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia drzew wraz z dostawą materiału roślinnego na terenaie Nowej Huty w Dzielnicach XIV i XVIII – wykonanie zastępcze w zawiązku z niezrealizowaniem wymiany nasadzeń drzew, które obumarły w wyniku nieprawidłowo prowadzonej pielęgnacji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-11-14
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (komunikacja) w ramach zadania pn. „Utworzenie Skweru przy ICE Kraków” przy ul. Monte Cassino i ul. Bułhaka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-11-09
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Subskrypcja zobrazowań satelitarnych dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa, a także przeprowadzenie przetwarzania wstępnego obrazu, w ramach projektu ramach projektu „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Offer inquiry to select a contractor for providing Subscription of satellite imagery for a defined area of the city of Krakow, as well as pre-processing of the images, as part of the project „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)” co - financed with funds of LIFE and NFEPWM for the Krakow Municipal Greenspace Authority. 2018-11-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu nawierzchni chodnika na terenie zielonym przy budynku nr 5 na ul. Krzywy Zaułek w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-11-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w celu realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie Nr 52 Borek”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-11-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na zakup i dostawę elementów małej architektury, urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowych w związku z realizacją zadania pn. „Rekreacja-edukacja-integracja w Parku Solvay”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie rekultywacji na użytku ekologicznym „Rybitwy”, dz. nr 194/11, (pow. 0,64ha), obr. 22 Podgórze, przy ul. Christo Botewa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-10-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie sprzętów potrzebnych do Przystosowania Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-10-29
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu lub wytworzenia i dostawy elementów małej architektury, urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowych, w związku z realizacją zadania pn.: „REKREACJA-EDUKACJA-INTERGACJA w Parku Solvay”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-25
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Subskrypcja zobrazowań satelitarnych dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa, a także przeprowadzenie przetwarzania wstępnego obrazu, w ramach projektu ramach projektu „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)” współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Offer inquiry to select a contractor for providing Subscription of satellite imagery for a defined area of the city of Krakow, as well as pre-processing of the images, as part of the project „Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation (LIFE URBANGREEN)” co - finaced with funds of LIFE and NFEPWM for the Krakow Municipal Greenspace Authority. 2018-10-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018r., na terenie Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Przybyszewskiego i przy ul. Lindego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-10-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ścieżki zdrowia w Parku Kurdwanów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Dostarczenie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych (VHRS) dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa w ramach projektu LIFE17 CCA/IT/000079 pt. „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu” (akronim: LIFE URBANGREEN) współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW” dla Gminy Miejskiej Kraków 2018-10-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Park im. Stanisława Wyspiańskiegow Krakowie, w ramach zadania pn.: "Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych na działce 123/2, obręb 44 w Krakowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-10-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu w rejonie ul. Lipska - Mały Płaszów wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (komunikacja) w ramach zadania pn.: „Utworzenie Skweru przy ICE Kraków” przy ul. Monte Cassino i ul. Bułhaka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Utwardzenie terenu (budowa chodnika, teren psiego wybiegu) na działce budowlanej nr 354/59 obręb 55 Podgórze, ul. Kurczaba, Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej na działce nr 437/2, 437/3 oraz 437/4 obręb 2 Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na zakup i dostawę etykiet arborystycznych w systemie ARBOTAG, czyli tabliczek z numerkami w celu inwentaryzacji żywych drzew stojących wraz z młotkami o specjalnym kształcie pracującymi w systemie SIGNUMAT Urban Forest Line, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018r. przy ul. Krowoderskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy prac w zakresie realizacji zadania pn.: „Wycinka i czyszczenie terenu z samosiewów w celu realizacji inwestycji wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Utwardzenie terenu (budowa chodnika, teren psiego wybiegu) na działce budowlanej nr 354/59 obręb 55 Podgórze, ul. Kurczaba, Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu elementów małej architektury w ramach rewitalizacji otoczenia Kopca Wandy realizowanej w zakresie zadania pn.: „Miejsca rekreacji i wypoczynku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-10-03
[ wynik ] Modernizacja istniejącej nawierzchni, pomnika wraz z urzędzeniem rabat roślinnych na terenie skweru im. generała De Gaulle a w rejonie ulic: Zawiłej i Żywieckiej w Krakowie dla ZZM 2018-09-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy bulodromu w Parku Krowoderskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-09-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie doposażenia ogródka jordanowskiego przy os. Piastów 16 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-09-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn. Doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego, dz. nr 711/9, 711/11, obr.33 Podgórze Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, dla ZZM w Krakowie 2018-08-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn. Doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego, dz. nr 711/9, 711/11, obr.33 Podgórze Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, dla ZZM w Krakowie 2018-08-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa ogródka jordanowskiego na os. Lubocza, działki nr 98/88, 98/87, 98/86, obręb 13 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-08-08
[ wynik ] Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga, działka nr 675, 165/1 obr. 67 jednostka ewidencyjna Podgórze, Dzielnica X Swoszowice 2018-08-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Zielone Centrum Przegorzał”, na działce nr 235/3, obręb 17 jednostka ewidencyjna Krowodrza, Dzielnica VII Zwierzyniec, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-08-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn. Doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego, dz. nr 711/9, 711/11, obr.33 Podgórze Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, dla ZZM w Krakowie 2018-08-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania pn.: „Adaptacja i testowanie aplikacji mobilnej z elementami terenowymi, dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego WITKOWICE GLL, w ramach projektu UGB dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” - Adaptation and testing of a mobile application with field elements for the implementation of the education and recreation program Witkowice GLL, as part of the UGB project for the Krakow Municipal Greenspace Authority”. 2018-08-01
[ wynik ] Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ZZM w Krakowie 2018-07-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie elementów małej architektury, tj. ławek z oparciem, planowanych do posadowienia na ul Rydla w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-07-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie elementów małej architektury, tj. ławek bez oparcia, donic, stojaków na rowery i kosza na śmieci, planowanych do posadowienia na ul. Lubelskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-07-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu elementów małej architektury, tj. koszy na psie odchody, koszy na śmieci i ławek, przeznaczonych do posadowienia na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-07-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie worków do podlewania drzew, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-07-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych prac porządkowych na zbiorniku wodnym Bagry, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2018-07-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja siłowni (montaż nawierzchni bezpiecznej z EPDM), na wolnym powietrzu na terenie Plant Bieńczyckich, os. Przy Arce, działka nr 223/11, obręb 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, Dzielnica XVI Bieńczyce”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-07-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Doposażeniu ogródka jordanowskiego w os. Lubocza, działki nr 98/88, 98/87, 98/86, obręb 13, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-07-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa toalety publicznej, wolnostojącej w rejonie ul. Kaczej w Krakowie, na działce 338/7 obr. P-28 Podgórze”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-06-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn. "Bodowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19, dla ZZM 2018-06-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: ,,Budowa chodnika wraz z budową sieci oświetlenia między ulicą Jezuitów i Dominikanów – dz. nr 752/6 obr. 22 Śródmieście”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-05-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na dostawie i montażu oznakowania obszarów wodnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-05-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu bądź wykonania, dostawy i montażu elementów małej architektury dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego Witkowice GLL, w ramach projektu UGB (Urban Green Belts), współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju - Programu INTERREG Central Europe, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Purchase or performance, delivery and assembly of small architectural elements for the implementation of the educational and recreational program Witkowice GLL, as part of the UGB project, for the Kraków Municipal Greenspace Authority. 2018-05-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących zakupu, dostarczenia, przygotowania terenu pod nasadzenia, pomocy w wykonaniu nasadzeń drzew w obrębie Parku Krakowian przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie na działce nr 516/6 obr. 46 Nowa Huta wraz z pielęgnacją posadzonych drzew, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-04-11
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na opracowanie Programów Funkcjonalno- Użytkowych wraz z koncepcjami oraz mapami do celów projektowych dla realizacji projektu pn.: „Daj szansę!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-03-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla zagospodarowania Parku Kościuszki w zakresie nawierzchni i elementów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-03-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-03-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie jednej sztuki kontenera, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-03-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.:"Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Schweizera, działka nr 68/34 obreb 58 jednostka ewidencyjna Podgórze, Dzielnica XII Biezanów - Prokocim", dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-03-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa drewnianej kładki na potoku Bibiczanka wraz infrastrukturą towarzyszącą, dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego Witkowice GLL, w ramach projektu UGB (Urban Green Belts) współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju - Programu INTERREG Central Europe”, dla ZZM w Krakowie. Construction of a wooden footbridge over the Bibiczanka river for the realization of the educational and recreational program Witkowice GLL, as part of the UGB project for the Municipal Greenery Authority in Krakow, according to the attached project documentation. 2018-03-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dotyczących prac porządkowych w zakresie odcinkowego oczyszczenia skał dawnego kamieniołomu, obecnie zabytkowego Parku im. Wojciecha Bednarskiego, z samosiewów porastających ściany skalne oraz usunięcie resztek roślinnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-02-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostarczenia i sprzedaży sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-02-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji pn. Zielony Park Tenisa, dla ZZM w Krakowie 2018-02-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie mebli biurowych w roku 2018 dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-01-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie odtworzenia ścieżki pieszo rowerowej w Uroczysku Tonie po istniejącym śladzie o długości około 735 m, szerokości około 2m poprzez uzupełnienie utwardzenia kamieniem naturalnym oraz montaż słupków blokujących wjazd na ścieżkę w jednym miejscu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-01-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-01-05
2017
[ wynik ] Wyłonienie Wynkonwcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie worków do podlewania drzew, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie, magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury, tj. stojaków na rowery, hamaków, huśtawek, leżaków i urządzenia zabawowego, w ramach zadania dotyczącego rewitalizacji obszaru Zalewu Nowohuckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji usług i dostaw wraz z sadzeniem drzew w ramach Rewitalizacji Parku Żeromskiego 2017-12-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji usług i dostaw wraz z sadzeniem drzew i krzewów przy ul. płk. pil.Stefana Łaszkiewicza 2017-12-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji usług i dostaw wraz z sadzeniem drzew na terenach Miasta Krakowaw ramach zadania: "Zakup, dostarczenie oraz wykonanie nasadzenia drzew zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w pasie przy ul. Wielickiej, na fragmencie pomiędzy ul. Dworcową a ul. Prokocimską, przy ul. Lubelskiej oraz w innej lokalizacji na terenie Miasta Krakowa 2017-12-04
[ wynik ] Roboty budowlane w zakresie przebudowy istniejącego Placu zabaw dla Dzieci wraz z nasadzeniami roślinności, na działce nr 202/68 obr. 4 jedn. ew. Śródmieście przy ul. Ugorek 1, dla ZZM w Krakowie 2017-12-01
[ wynik ] Zakup brony zębowej do ciągnika o mocy 50-70KM, kosiarki dyskowej tylnej do ciągnika 50-70KM, kosiarki listwowej bocznej, glebogryzarki separacyjnej do ciagnika 50-70KM, zgrabiarki pasowej, wertykulator dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-01
[ wynik ] Roboty budowlane w zakresie budowy mini siłowni polegającej na osiedlu przy ul. J. Kantego Przyzby i ul. Magnolii w Krakowie, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-01
[ wynik ] Zakup i dostawa kontenera magazynowego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej oraz zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury w ramach zadania pn.: ,,Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 ,,Borek” na działce nr 188/1 obr. 69 jedn. ew. Podgórze” 2017-12-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-30
[ wynik ] Roboty budowlane w zakresie budowy elementów małej architektury wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu i budową ogrodzenia na terenie Parku Krowoderskiego, w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącego wybiegu dla psów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-11-28
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących inwentaryzacji terenowej i technicznej obiektów naziemnych w obszarze kamieniołumu Liban, dla Zarządu Zieleni Miejsiej w Krakowie 2017-11-23
[ wynik ] Wykonanie remontu chodnika przy terenie zielonym przy ul. Machaya w Krakowie, działka nr 270/140 obreb 6, jednostki ewidencyjnej Krowodrza, Dzielnica VI w ramach zadania "Remont chodnika przy terenie zielonym przy ul. Machaya, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie" 2017-11-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i rozplantowanie kory na terenie Dzielnicy V, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących inwentaryzacji dendrologicznej obszaru kamieniołomu Liban, dla ZZM w Krakowie 2017-11-20
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków Dzielnice I,III,V i VII oraz pielęgnacja w latach 2017-2018, dla ZZM w Krakowie. 2017-11-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu alejek asfaltowych na terenie Fortu Batowice, Dzielnica XV, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy oraz nasadzenia krzewów na terenie Dzielnicy I Satre Miasto, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-09
[ wynik ] Wykonanie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wzmocnienia i zabezpieczenia dachu sztygarówki, dla ZZM w Krakowie. 2017-11-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wzmocnienia i zabezpieczenia dachu sztygarówki, dla ZZM w Krakowie. 2017-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury w ramach zadania pn. ,,Budowa obiektów małej architektury przy ul. Bujaka w Parku Kurdwanów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni oraz zakupu i montażu ogrodzenia, w związku z budową psiego wybiegu (działka nr 32/29 obreb 18 Podgórze), Dzielnica XIII Podgórze, dla Zarządu Zoieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-26
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie zakupu i sadzenia mechanicznego roślin cebulowych na obszarze Rynku Podgórskiego w Krakowie, dla ZZM w Krakowie 2017-10-20
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcyrobót budowlanych w zakresie modernizacji placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego, os. Dywizjonu 303, dz. nr 137/8 obr. 7 Nowa Huta w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic - nr zadania ZZM/DIR/O-XIV-4/17, dla ZZM w Krakowie 2017-10-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, uzdatniających wodę i elektrycznych, dla remontowanej fontanny autorstwa prof. W Zina, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-20
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w pasach drogowych na terenie Dzielnicy II, ul. Gurgacza, ul. W.Pola i ul. Wyślisko oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, dla ZZM w Krakowie 2017-10-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury przy ul. Krowoderskich Zuchów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-16
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie modernizacji boiska sportowego na terenie Parku Tysiąclecia (działka nr 79/7 obręb 5 Nowa Huta), Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-13
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2017: Planty Krakowskie, ul. Brzozowa, os. Kantorowice – ul. Zakole oraz pielęgnacją w latach: 2017 – 2018, dla Zarządu Zieleni Miejsiej w Krakowie 2017-10-13
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-11
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac konserwatorskich i remontu elementów fontanny prof. W. Zina wraz z jej przechowywaniem w ramach zadania „Rewitalizacji Parku Anny i Erazma Jerzmanowskich” ZZM/O1.3/09, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie rewitalizacji zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów – BO.D4.61/16 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu nawierzchni bezpiecznej z EPDM, przy urządzeniach do ćwiczeń siłowych wraz z robotami towarzyszącymi (m.in., doprowadzenie terenu do stanu przed montażem, etc.) - na terenie Plant Bieńczyckich (działka nr 223/11, obręb 8 Nowa Huta), Dzielnica XVI Bieńczyce, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-05
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-09-28
[ wynik ] Zapytanie ofertowe w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej pomników w ramach zadania „Planty Krakowskie – pomnik Lilli Wenedy i pomnik Michała Bałuckiego”, dla ZZM w Krakowie. 2017-09-26
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym etapu 5, 7a i 9a na opracowanie przed 7a Superścieżki, zlokalizowanej przy Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-09-22
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na włonienie Wykonawcy usług i dostaw dla obsadzeń drzew w obrębie Parku Krakowian przy ul. Księcia Józefa w Krakowie oraz przy ul Falistej, dla ZZM w Krakowie. 2017-09-21
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy boiska i piłko-chwytów oraz utwardzenia powierzchni gruntu w miejscu publicznym dla realizacji zadania – Modernizacja Parku Zaczarowanej Dorożki, na części działki Nr 490/5, Obr. 22 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-09-20
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z utworzeniem ogrodu edukacyjnego – antysmogowego – realizowanego na terenie dz. nr 19 obr. 4 Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 65, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-09-20
[ wynik ] Włonienie Wykonawcy usług i dostaw dla obsadzeń drzew w obrębie Parku Krakowian przy ul. Księcia Józefa w Krakowie oraz przy ul Falistej, dla ZZM w Krakowie. 2017-09-15
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie „Budowy siłowni zewnętrznej w rejonie osiedla Kabel na działce nr. 29/12 obr. 52 jedn. ew. Podgórze w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-09-15
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla budynku dworu w Wadowie, dla ZZM w Krakowie. 2017-09-15
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu alejek asfaltowych wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Fortu Batowice, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-09-14
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy ogródka edukacyjnego, na działce nr 2 obręb 45 Nowa Huta - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 z siedzibą w Krakowie na os. Sportowym 28, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-09-13
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – doposażenie ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Śliskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-09-01
[ wynik ] zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa elementów małej architektury oraz przyłącza oświetlenia parkowego na terenie Parku Krowoderskiecgo w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącego wybiegu dla psów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-08-29
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy siłowni zewnętrznej w rejonie osiedla Kabel na działce nr. 29/12 obr. 52 jedn. ew. Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-08-18
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup, dostawę i nasadzenie drzew oraz ich pielęgnację na terenie Dzielnicy XV”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-08-16
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z utworzeniem ogrodu edukacyjnego – antysmogowego – realizowanego na terenie dz. nr 19 obr. 4 Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 65, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-08-14
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i wykonania nasadzeń zieleni przy ul. Żywieckiej w Krakowie, dla zadania Borkowskie Ogrody Osiedlowe, dla ZZM w Krakowie. 2017-08-04
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z utworzeniem ogrodu edukacyjnego – antysmogowego – realizowanego na terenie dz. nr 19 obr. 4 Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 65, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-08-03
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zakupu i montażu elementów małej architektury oraz nasadzeń zieleni przy ul. Dekerta zgodnie z dokumentacją projektową, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-07-27
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Wymiana i modernizacja boisk do koszykówki oraz montaż małej architektury na terenie placu zabaw przy ul. Fredry- kontynuacja”, dla ZZM w Krakowie. 2017-07-26
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących dostawy i montażu urządzeń siłowych w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-07-26
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – doposażenie ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Śliskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-07-26
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Park Rzeczny Wilga w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-07-19
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i nasadzeń zieleni dla zadania Skwer przy Wieczystej - BO.D3.49/16, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-07-19
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania i nasadzeń zieleni przy ul. Żywieckiej w Krakowie, dla zadania Borkowskie Ogrody Osiedlowe, dla ZZM w Krakowie 2017-07-19
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania działek dla zadania Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku - BO.D11.26/16, dla ZZM w Krakowie 2017-07-19
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Lilli Wenedy, Dzielnica XII Bieżanow - Prokocim”, dla ZZM w Krakowie. 2017-07-13
[ wynik ] zagospodarowanie działek obejmujące swoim zakresem wykonanie nasypów ziemnych, nawierzchni żwirowych, montaż urządzeń zabawowych oraz nasadzeń zieleni i wykonanie trawników na działkach nr 482/9, 482/10, 484/6, 484/7, 484/8, 664/8, 456/166, 665/6 Obręb 49, Podgórze dla zadania Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku. Znak w/260/2017 2017-07-10
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ścieżki leśnej od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej w Krakowie, na działkach nr 407/2, 407/3 obręb 7 Podgórze, w ramach zadania pn.: „Remont ścieżki leśnej od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-06-08
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, na wykonanie dokumentacji projektowej dla Nowohuckich Placów Zabaw. 2017-05-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Zakup i dostawa materiału roślinnego wraz z sadzeniem i pielęgnacją na terenie parku Dąbie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-05-26
[ wynik ] Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz kompletnych projektów budowlanych na obszarze Parku Kościuszki, dla ZZM w Krakowie. 2017-05-23
[ wynik ] „Wykonanie projektu budowlanego drewnianej kładki wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zgłoszeń, pozwoleń dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego WITKOWICE GLL”, w ramach projektu UGB, dla ZZM w Krakowie. Preparation of the construction project of a wooden footbridge together with obtaining the necessary opinions, decisions, applications, permits for realization of the educational and recreational program WITKOWICE GLL 2017-05-05
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z projektem wykonawczym, dla terenu wokół Stawu Płaszowskiego w zakresie działek nr 330/7, 322/68, 322/65, obręb 15 Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-04-24
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z pielęgnacją materiałów związanych z realizacją zieleni na Skwerze im. Mariana Eilego w ramach Superścieżki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-04-21
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim – ogródek jordanowski przy ul. Popiełuszki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-04-21
[ wynik ] „Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego drewnianej kładki wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zgłoszeń, pozwoleń, a także wykonanie projektu małej architektury dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego WITKOWICE GLL”, w ramach projektu UGB, dla ZZM w Krakowie.Preparation of the construction project of a wooden footbridge together with obtaining the necessary opinions, decisions, applications, permits, as well as development of a small architectural project for realization of the educational and recreational program WITKOWICE GLL within the UGB project for the Municipal Greenery Authority in Krakow 2017-04-14
[ wynik ] Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Miejskiej Kraków dzielnic IV Prądnik Biały (Krowodrza), VIII Dębniki (Podgórze), dla ZZM w Krakowie 2017-04-03
[ wynik ] Zapytanie ofertowe dla zadania nr ZZM/O1.110/17 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Rzecznego „Ogród Płaszów” – Etap II i III, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-23
[ wynik ] „Zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w pasie drogowym ul. Rajskiej, na fragmencie pomiędzy wejściem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a ul. Dolnych Młynów, w obrębie działek nr 164, 125/9 obr. 60 Śródmieście, dla Zarządu zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-17
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-15
[ wynik ] „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz kompletnych projektów budowlanych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-10
[ wynik ] Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem alejek asfaltowych na terenie Plant Bieńczyckich, Dzielnica XVI Bieńczyce, dla ZZM w Krakowie 2017-03-10
[ wynik ] Codzienne zamykanie i otwieranie furtki w Ogródku Jordanowskim Mały Płaszów działka nr 30/31 obr. 19 Podgórze 2017-03-09
[ wynik ] Zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w pasie drogowym ul. Rajskiej, na fragmencie pomiędzy wejściem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a ul. Dolnych Młynów, w obrębie działek nr 164, 125/9 obr. 60 Śródmieście, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-03-07
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę etykiet arborystycznych wraz z automatycznym podajnikiem młotkiem, dla ZZM w Krakowie. 2017-03-03
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie”. 2017-03-03
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-03-01
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 11 projektów zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem dla wskazanych przez Zamawiającego pasów drogowych na terenie Krakowa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-02-24
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Jordana – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, działki 182/5, 182/2 obr. 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-02-24
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie uporządkowania zieleni na terenie dz. nr 119/12, 185/3, 119/8, 1/17, 1/18, 1/19, 1/28, 1/29, 1/31 obr. 51 Podgórze w rejonie dawnego obozu KL Płaszów”, dla ZZM w Krakowie 2017-02-22
[ wynik ] Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-02-22
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania: „Wycinka drzew i krzewów wraz z oczyszczeniem terenu z samosiewów drzew i krzewów nie wymagających uzyskania zezwolenia z działki 815, 814, 308/3 obr. 49 Podgórze, przy ulicy Malborskiej/Białoruskiej/Estońskiej na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego Wola Duchacka (Park Duchacki)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-02-10
[ wynik ] Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2017 roku”. 2017-01-27
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-01-26