Spis zamówień publicznych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Tytuł Data dodania
2023
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z pełnieniem nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Skatepark Cechowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.203.23.BM 2023-05-30
Wyłonienie Wykonawcy usług pielęgnacyjnych i zabezpieczających w koronach drzew rosnących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1114 z dnia 07.04.2000r. – Aleja 3 Maja, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.180.23.JN 2023-05-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń w budynku przy Kąpielisku Zakrzówek ul. Wyłom 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.200.23.BM 2023-05-25
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej mającej na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 na rzecz Skarbu Państwa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.143.23.BW 2023-05-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej strefy dla psów na Młynówce Królewskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.177.23.BM 2023-05-12
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją wodociągową, elektryczną i technologiczną solanki oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Padniewskiego w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.114.23.JN 2023-04-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Urzędniczej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.113.23.BM 2023-04-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki spacerowo-edukacyjnej na odcinku ul. Jordanowska – ul Opolska obr. K-33 dz. nr 1618,1106/1 obr. K-42 dz. Nr. 233, 228/31, 228/32, 228/34, 230/63, 230/64, 230/61 jedn. ew. Krowodrza, Dzielnica IV Prądnik Biały, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.84.23.JC1 2023-03-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, NP.26.1.34.23.DO. 2023-02-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektu publikacji o faunie i florze Parku Rzecznego Drwinka pod kątem merytorycznym, językowym i graficznym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.32.23.BM 2023-02-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją chodnika wzdłuż kortu tenisowego od ul. Czołgistów na terenie działki nr 348/22 obr.68 Podgórze w Parku Maćka i Doroty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2023-02-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji związanej z realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: NP.26.1.26.23.BM 2023-02-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z wykonaniem zadania pn.: „Park rzeczny Tetmajera”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.NP.26.1.8.23.DO 2023-01-26
2022
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących serwisu oprogramowania WAPRO oraz serwerów Iksoris, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-12-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2022 roku w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Zazieleniamy Prądnik" oraz pielęgnacją w latach 2022-2023, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-11-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmującego zabudowania obiektu Fortu nr 50 Prokocim w Krakowie dla zadania pn.: „Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.527.22.KG1 2022-11-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa podpory pod drzewo jesion wyniosły o obwodach pni 280; 124; 110 cm, rosnącego na terenie Parku Decjusza”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-11-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa podpory pod drzewo klon pospolity o obwodzie pnia 235cm, rosnącego na terenie Parku Krakowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-11-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu ławek, koszy na odpadki, oraz demontaż ławek w ramach zadań pn.: „Rewitalizacja Plant Bieńczyckich” oraz „Modernizacja Plant Mistrzejowickich”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.519.22.JN 2022-11-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej 137 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.515.22.BM 2022-11-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wykonanie projektu koncepcji technicznej i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo- rowerowej łączącej nowo budowany obiekt inżynierski nad rzeką Wisła z ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.526.22.BM 2022-11-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem fragmentów alejek leśnych na terenie Lasu Mogilskiego zlokalizowanych na działce nr ew. gr. 109/2 obręb NH-59” dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.497.22.BW 2022-11-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją schodów terenowych zlokalizowanych na działce nr 17/11, obręb 44 Podgórze w Parku Solvay w Krakowie., dla zadania: nr ZZM/O1.67/22 Sieci terenów zieleni Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.512.22.BW 2022-11-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wykonanie projektu koncepcji technicznej i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo - rowerowej łączącej nowo budowany obiekt inżynierski nad rzeką Wisła z ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.496.22.BM 2022-11-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy elementów małej architektury (urządzeń zabawowych) w celu doposażenia placu zabaw w Parku Solvay, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.493.22.JC1 2022-11-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem ciągu pieszego zlokalizowanego w Krakowie na działce 26/2 obręb NH-50 Nowa Huta, budynkach 6 i 8 na os. Krakowiaków od strony ul. na ul. Kocmyrzowskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.485.22.KG1 2022-10-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją schodów terenowych zlokalizowanych na działce nr 17/11, obręb 44 Podgórze w Parku Solvay w Krakowie., dla zadania: nr ZZM/O1.67/22 Sieci terenów zieleni Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.494.22.BW 2022-10-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie oczyszczenia zbiornika (rekultywacji) – Bagry Ludwinowskie z nadmiaru mułu i śmieci oraz usunięcie nagromadzonego osadu organicznego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-10-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem obiektów małej architektury oraz utwardzenia terenu w Parku Wiśniowy Sad, działka nr 27/4 i nr 224/3 obręb 51 jedn. ewid. Nowa Huta, dla zadania budżetu obywatelskiego: nr ZZM/O1.164/22, pn. „Wypocznij w Parku Wiśniowy Sad”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.471.22.BW 2022-10-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z wykonaniem zadania pn.: „Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" – etap II i III”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.474.22.BW 2022-10-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu wraz z dostawą 28 sztuk komputerów, oraz 28 sztuk monitorów na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.NP.26.1.469.22.BW 2022-10-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego w pasach drogowych przy Alejach Trzech Wieszczów w 2022 roku oraz pielęgnacją w latach 2022-2023, w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego edycja VIII „ZIELONE ALEJE TRZECH WIESZCZÓW”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-10-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego w 2022 roku oraz pielęgnacją w latach 2022-2023 w ramach zadania pn.: „Zazieleniamy Prądnik”, finansowanego ze środków Dzielnicy IV, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-10-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług rozbetonowania nawierzchni i wprowadzenia nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2022r. wraz z pielęgnacją w latach 2022 - 2023, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.453.22.JN 2022-10-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej i mykologicznej dla budynku dworu wraz z wozownią, oraz pozostałości budynków gospodarczych- stajni na terenie Parku Duchackiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-10-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem fragmentu muru oporowego zlokalizowanego na działce 15/28 obręb P-44 Podgórze przy ul. Żywieckiej 44 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-10-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza w Parku Lotników Polskich”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-10-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem stołu do Teqball w ramach zadania pn.: „Stół do Teqball - Zagraj w siatkonogę w Czyżynach budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP. 26.1.421.22.KG1 2022-10-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży bezterminowych licencji oprogramowania WAPRO Fakir Budżet – 20 licencji, WAPRO MAG Prestiż – 6 licencji, WAPRO GANG Prestiż do 400 pracowników – 3 licencje, WAPRO JPK START – 1 licencja, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.415.22.JN 2022-09-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług likwidacji szkód po wiatrołomach w lasach komunalnych w 2022r. dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.NP.26.1.404.22.BW 2022-09-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia drzew i krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie przyszłego parku przy ul. Radzikowskiego w 2022 roku oraz pielęgnacją w latach 2022-2023, w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego Dzielnic edycja VIII „Łączymy Bronowickie Parki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.398.22.KG1 2022-09-22
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową chodników w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej na działce nr 167/57, obręb K-2, jednostka ewidencyjna Krowodrza., dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.406.22.JN 2022-09-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ciągu pieszego przy ul. Kobierzyńskiej 68 w Krakowie na działce nr 98/53 obręb P-31, jednostka ewidencyjna Podgórze oraz z przebudową ciągów pieszych pomiędzy blokami o numerach 27 i 29 oraz 23 i 25 na ul. Grota Roweckiego w Krakowie na działce nr 311/20, obręb P-31, jednostka ewidencyjna Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.394.22.KG1 2022-09-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie założenia książek obiektów i wykonania okresowych pięcioletnich rozszerzonych przeglądów stanu technicznego pomników pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.393.22.KG1 2022-09-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie założenia książek obiektów i wykonania okresowych pięcioletnich rozszerzonych przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.386.22.BW 2022-09-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego w 2022 roku oraz pielęgnacją w latach 2022- 2023, w ramach zadania finansowanego ze środków Dzielnicy V pn.: „Rekultywacji terenów zieleni, pielęgnacja wraz z nasadzeniami”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.358.22.KG1 2022-08-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z wykonaniem zadania pn.: „Aleja Róż na nowo”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie NP.26.1.368.22.BW 2022-08-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy czterech toalet w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.354.22.KG1 2022-08-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji ścieżki edukacyjnej „Młynówka Królewska” wraz z elementami systemu identyfikacji wizualnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie NP.26.1.333.22.KG1 2022-08-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu dla uruchomienia przepływu wody w starym korycie Młynówki Królewskiej od śluzy na rzece Rudawie w Mydlnikach do ujścia Rudawy w rejonie ul. Filtrowej i Zygmunta Starego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-08-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy prac konserwatorskich (napraw, uzupełnień ubytków, oczyszczenia) Pomnika Żołnierzy Polski Walczącej na Bulwarach Wiślanych w Krakowie wraz z niezbędną dokumentacją, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.317.22.BM 2022-07-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Bydgoskiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: NP.26.1.312.22.BM 2022-07-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zagospodarowania zieleni na terenie przyszłego parku przy ul. Radzikowskiego realizowane w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego Dzielnic edycja VIII „Łączymy bronowickie parki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.298.22.KG1 2022-07-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania geodezyjno-prawnego na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.284.22.JN 2022-07-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budżetu obywatelskiego pn.: „BIEŃCZYCKA FONTANNA – co to za Planty, bez żadnej fontanny”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.269.22.KG1 2022-07-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji zielonej alei prowadzącej na Kopiec Krakusa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.258.22.KG1 2022-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budżetu obywatelskiego pn.: „ZRÓBMY SOBIE PARK - etap II”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.259.22.KG1 2022-06-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Parku Bronowickiego przy ul. Rydla/Bronowickiej w ramach zadania „Park Bronowicki przy ul. Rydla/Bronowicka.”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.210.22.KG1 2022-06-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją ogrodzenia na terenie psiego wybiegu przy ul. Lubostroń, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.220.22.JN 2022-06-02
[ wynik ] Wykonanie prac konserwatorskich (napraw, uzupełnień ubytków, oczyszczenia) Pomnika Żołnierzy Polski Walczącej na Bulwarach Wiślanych w Krakowie wraz z niezbędną dokumentacją, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy NP.26.1.221.22.UK 2022-06-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu ławek oraz koszy na terenie zieleni przy ul. Wizjonerów i ul. Radzikowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-05-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewitalizacji Parku Duchackiego wraz z wydzieleniem dalszych zakresów inwestycyjnych, tj. Etapu III/3 (ogród w otoczeniu dworu oraz parking przy ul. Macedońskiej) i Etapu I/2 (dwór, modernizacja ul. Estońskiej oraz parking przy ul. Malborskiej), wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.171.22.KG1 2022-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową i przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XIV Czyżyny oraz Dzielnicy XV Mistrzejowice. Znak sprawy NP.26.1.186.22.UK 2022-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących konserwacji kamiennych tablic „Bramy i Baszty” na Plantach w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.178.22.BM 2022-05-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budżetu obywatelskiego pn.: „BIEŃCZYCKA FONTANNA – co to za Planty, bez żadnej fontanny”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.173.22.KG1 2022-05-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla stworzenia przeprawy dla ruchu pieszo-rowerowego nad rzeką Drwinką przy ul. Podlesie w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: NP.26.1.174.22.BM 2022-05-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla stworzenia przeprawy dla ruchu pieszo-rowerowego nad rzeką Drwinką przy ul. Podlesie w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.141.22.BM 2022-04-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budżetu obywatelskiego pn.: „BIEŃCZYCKA FONTANNA – co to za Planty, bez żadnej fontanny”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.130.22.KG1 2022-04-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Aleksandry w ramach zadania pn.: „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim” dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.140.22.BM 2022-04-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania rewitalizacji stawów i połączeń między nimi oraz zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych w Parku Lilli Wenedy. Znak sprawy: NP.26.1.133.22.UK 2022-04-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac rozbiórkowych i porządkowych na terenie przyszłego parku przy ul. Radzikowskiego, realizowane w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego Dzielnic edycja VIII „Łączymy bronowickie parki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: NP.26.1.105.22.KG1 2022-04-05
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego w 2022 roku oraz pielęgnacją w latach 2022-2023 w ramach zadania pn. "Zazieleniamy Prądnik" finansowanego ze środków Dzielnicy IV", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: NP.26.1.109.22.JN 2022-03-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla stworzenia strefy rekreacji w rejonie ul. Lindego, pieszego połączenia Młynówki i Rudawy oraz nasadzeń wzdłuż al. Grottgera, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.101.22.KG1 2022-03-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odtworzenia układu hydrograficznego oraz zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych w Parku Lilli Wenedy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.- NP.26.1.102.22.UK 2022-03-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy odzieży roboczej dla pracowników, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - NP.26.1.69.22.DO 2022-03-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania analizy formalno-prawnej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Projekt parku rzecznego Białucha”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy NP.26.1.74.22.BM 2022-03-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania VIII edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Kraków Olsza Park nad Białuchą”, na działkach nr 117 oraz 118 obręb S-7 Śródmieście, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- NP.26.1.88.22.UK 2022-03-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie instalacji i eksploatacji w pojazdach systemu monitorowania lokalizacji pojazdów GPS przy użyciu technologii transmisji danych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-03-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania parku rzecznego Drwinka w Krakowie w zakresie budowy psiego wybiegu, skateparku oraz toalety publicznej wolnostojącej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.1.73.22.BM 2022-03-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa toalety, modernizacja istniejącej siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Parku Zielony Jar Wandy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: NP.26.1.65.22.BM 2022-03-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży wraz z dostawą artykułów biurowych w latach 2022-2023r., na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2022-01-05