Tytuł Data dodania
2018
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostarczenia i sprzedaży sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-02-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji pn. Zielony Park Tenisa, dla ZZM w Krakowie 2018-02-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie mebli biurowych w roku 2018 dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-01-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie odtworzenia ścieżki pieszo rowerowej w Uroczysku Tonie po istniejącym śladzie o długości około 735 m, szerokości około 2m poprzez uzupełnienie utwardzenia kamieniem naturalnym oraz montaż słupków blokujących wjazd na ścieżkę w jednym miejscu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-01-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2018-01-05
2017
[ wynik ] Wyłonienie Wynkonwcy w zakresie realizacji zadania polegającego na zakupie i dostawie worków do podlewania drzew, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie, magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury, tj. stojaków na rowery, hamaków, huśtawek, leżaków i urządzenia zabawowego, w ramach zadania dotyczącego rewitalizacji obszaru Zalewu Nowohuckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji usług i dostaw wraz z sadzeniem drzew w ramach Rewitalizacji Parku Żeromskiego 2017-12-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji usług i dostaw wraz z sadzeniem drzew i krzewów przy ul. płk. pil.Stefana Łaszkiewicza 2017-12-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji usług i dostaw wraz z sadzeniem drzew na terenach Miasta Krakowaw ramach zadania: "Zakup, dostarczenie oraz wykonanie nasadzenia drzew zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w pasie przy ul. Wielickiej, na fragmencie pomiędzy ul. Dworcową a ul. Prokocimską, przy ul. Lubelskiej oraz w innej lokalizacji na terenie Miasta Krakowa 2017-12-04
[ wynik ] Roboty budowlane w zakresie przebudowy istniejącego Placu zabaw dla Dzieci wraz z nasadzeniami roślinności, na działce nr 202/68 obr. 4 jedn. ew. Śródmieście przy ul. Ugorek 1, dla ZZM w Krakowie 2017-12-01
[ wynik ] Zakup brony zębowej do ciągnika o mocy 50-70KM, kosiarki dyskowej tylnej do ciągnika 50-70KM, kosiarki listwowej bocznej, glebogryzarki separacyjnej do ciagnika 50-70KM, zgrabiarki pasowej, wertykulator dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-01
[ wynik ] Roboty budowlane w zakresie budowy mini siłowni polegającej na osiedlu przy ul. J. Kantego Przyzby i ul. Magnolii w Krakowie, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-01
[ wynik ] Zakup i dostawa kontenera magazynowego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-12-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej oraz zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury w ramach zadania pn.: ,,Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 ,,Borek” na działce nr 188/1 obr. 69 jedn. ew. Podgórze” 2017-12-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-30
Roboty budowlane w zakresie budowy elementów małej architektury wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu i budową ogrodzenia na terenie Parku Krowoderskiego, w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącego wybiegu dla psów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-11-28
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących inwentaryzacji terenowej i technicznej obiektów naziemnych w obszarze kamieniołumu Liban, dla Zarządu Zieleni Miejsiej w Krakowie 2017-11-23
[ wynik ] Wykonanie remontu chodnika przy terenie zielonym przy ul. Machaya w Krakowie, działka nr 270/140 obreb 6, jednostki ewidencyjnej Krowodrza, Dzielnica VI w ramach zadania "Remont chodnika przy terenie zielonym przy ul. Machaya, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie" 2017-11-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i rozplantowanie kory na terenie Dzielnicy V, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących inwentaryzacji dendrologicznej obszaru kamieniołomu Liban, dla ZZM w Krakowie 2017-11-20
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków Dzielnice I,III,V i VII oraz pielęgnacja w latach 2017-2018, dla ZZM w Krakowie. 2017-11-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu alejek asfaltowych na terenie Fortu Batowice, Dzielnica XV, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy oraz nasadzenia krzewów na terenie Dzielnicy I Satre Miasto, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-09
[ wynik ] Wykonanie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wzmocnienia i zabezpieczenia dachu sztygarówki, dla ZZM w Krakowie. 2017-11-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wzmocnienia i zabezpieczenia dachu sztygarówki, dla ZZM w Krakowie. 2017-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury w ramach zadania pn. ,,Budowa obiektów małej architektury przy ul. Bujaka w Parku Kurdwanów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni oraz zakupu i montażu ogrodzenia, w związku z budową psiego wybiegu (działka nr 32/29 obreb 18 Podgórze), Dzielnica XIII Podgórze, dla Zarządu Zoieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-26
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie zakupu i sadzenia mechanicznego roślin cebulowych na obszarze Rynku Podgórskiego w Krakowie, dla ZZM w Krakowie 2017-10-20
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcyrobót budowlanych w zakresie modernizacji placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego, os. Dywizjonu 303, dz. nr 137/8 obr. 7 Nowa Huta w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic - nr zadania ZZM/DIR/O-XIV-4/17, dla ZZM w Krakowie 2017-10-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, uzdatniających wodę i elektrycznych, dla remontowanej fontanny autorstwa prof. W Zina, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-20
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w pasach drogowych na terenie Dzielnicy II, ul. Gurgacza, ul. W.Pola i ul. Wyślisko oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, dla ZZM w Krakowie 2017-10-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury przy ul. Krowoderskich Zuchów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-16
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie modernizacji boiska sportowego na terenie Parku Tysiąclecia (działka nr 79/7 obręb 5 Nowa Huta), Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-13
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2017: Planty Krakowskie, ul. Brzozowa, os. Kantorowice – ul. Zakole oraz pielęgnacją w latach: 2017 – 2018, dla Zarządu Zieleni Miejsiej w Krakowie 2017-10-13
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-11
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac konserwatorskich i remontu elementów fontanny prof. W. Zina wraz z jej przechowywaniem w ramach zadania „Rewitalizacji Parku Anny i Erazma Jerzmanowskich” ZZM/O1.3/09, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie rewitalizacji zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów – BO.D4.61/16 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zakupu, dostawy i montażu nawierzchni bezpiecznej z EPDM, przy urządzeniach do ćwiczeń siłowych wraz z robotami towarzyszącymi (m.in., doprowadzenie terenu do stanu przed montażem, etc.) - na terenie Plant Bieńczyckich (działka nr 223/11, obręb 8 Nowa Huta), Dzielnica XVI Bieńczyce, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-10-05
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-09-28
[ wynik ] Zapytanie ofertowe w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej pomników w ramach zadania „Planty Krakowskie – pomnik Lilli Wenedy i pomnik Michała Bałuckiego”, dla ZZM w Krakowie. 2017-09-26
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym etapu 5, 7a i 9a na opracowanie przed 7a Superścieżki, zlokalizowanej przy Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-09-22
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na włonienie Wykonawcy usług i dostaw dla obsadzeń drzew w obrębie Parku Krakowian przy ul. Księcia Józefa w Krakowie oraz przy ul Falistej, dla ZZM w Krakowie. 2017-09-21
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy boiska i piłko-chwytów oraz utwardzenia powierzchni gruntu w miejscu publicznym dla realizacji zadania – Modernizacja Parku Zaczarowanej Dorożki, na części działki Nr 490/5, Obr. 22 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-09-20
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z utworzeniem ogrodu edukacyjnego – antysmogowego – realizowanego na terenie dz. nr 19 obr. 4 Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 65, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-09-20
[ wynik ] Włonienie Wykonawcy usług i dostaw dla obsadzeń drzew w obrębie Parku Krakowian przy ul. Księcia Józefa w Krakowie oraz przy ul Falistej, dla ZZM w Krakowie. 2017-09-15
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie „Budowy siłowni zewnętrznej w rejonie osiedla Kabel na działce nr. 29/12 obr. 52 jedn. ew. Podgórze w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-09-15
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla budynku dworu w Wadowie, dla ZZM w Krakowie. 2017-09-15
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu alejek asfaltowych wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Fortu Batowice, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2017-09-14
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy ogródka edukacyjnego, na działce nr 2 obręb 45 Nowa Huta - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 z siedzibą w Krakowie na os. Sportowym 28, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-09-13
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – doposażenie ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Śliskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-09-01
[ wynik ] zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa elementów małej architektury oraz przyłącza oświetlenia parkowego na terenie Parku Krowoderskiecgo w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącego wybiegu dla psów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-08-29
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy siłowni zewnętrznej w rejonie osiedla Kabel na działce nr. 29/12 obr. 52 jedn. ew. Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-08-18
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup, dostawę i nasadzenie drzew oraz ich pielęgnację na terenie Dzielnicy XV”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-08-16
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z utworzeniem ogrodu edukacyjnego – antysmogowego – realizowanego na terenie dz. nr 19 obr. 4 Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 65, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-08-14
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i wykonania nasadzeń zieleni przy ul. Żywieckiej w Krakowie, dla zadania Borkowskie Ogrody Osiedlowe, dla ZZM w Krakowie. 2017-08-04
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z utworzeniem ogrodu edukacyjnego – antysmogowego – realizowanego na terenie dz. nr 19 obr. 4 Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 65, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-08-03
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zakupu i montażu elementów małej architektury oraz nasadzeń zieleni przy ul. Dekerta zgodnie z dokumentacją projektową, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-07-27
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Wymiana i modernizacja boisk do koszykówki oraz montaż małej architektury na terenie placu zabaw przy ul. Fredry- kontynuacja”, dla ZZM w Krakowie. 2017-07-26
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących dostawy i montażu urządzeń siłowych w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-07-26
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – doposażenie ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Śliskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-07-26
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Park Rzeczny Wilga w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-07-19
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i nasadzeń zieleni dla zadania Skwer przy Wieczystej - BO.D3.49/16, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-07-19
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania i nasadzeń zieleni przy ul. Żywieckiej w Krakowie, dla zadania Borkowskie Ogrody Osiedlowe, dla ZZM w Krakowie 2017-07-19
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania działek dla zadania Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku - BO.D11.26/16, dla ZZM w Krakowie 2017-07-19
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Lilli Wenedy, Dzielnica XII Bieżanow - Prokocim”, dla ZZM w Krakowie. 2017-07-13
[ wynik ] zagospodarowanie działek obejmujące swoim zakresem wykonanie nasypów ziemnych, nawierzchni żwirowych, montaż urządzeń zabawowych oraz nasadzeń zieleni i wykonanie trawników na działkach nr 482/9, 482/10, 484/6, 484/7, 484/8, 664/8, 456/166, 665/6 Obręb 49, Podgórze dla zadania Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku. Znak w/260/2017 2017-07-10
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ścieżki leśnej od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej w Krakowie, na działkach nr 407/2, 407/3 obręb 7 Podgórze, w ramach zadania pn.: „Remont ścieżki leśnej od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-06-08
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, na wykonanie dokumentacji projektowej dla Nowohuckich Placów Zabaw. 2017-05-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Zakup i dostawa materiału roślinnego wraz z sadzeniem i pielęgnacją na terenie parku Dąbie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-05-26
[ wynik ] Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz kompletnych projektów budowlanych na obszarze Parku Kościuszki, dla ZZM w Krakowie. 2017-05-23
[ wynik ] „Wykonanie projektu budowlanego drewnianej kładki wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zgłoszeń, pozwoleń dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego WITKOWICE GLL”, w ramach projektu UGB, dla ZZM w Krakowie. Preparation of the construction project of a wooden footbridge together with obtaining the necessary opinions, decisions, applications, permits for realization of the educational and recreational program WITKOWICE GLL 2017-05-05
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z projektem wykonawczym, dla terenu wokół Stawu Płaszowskiego w zakresie działek nr 330/7, 322/68, 322/65, obręb 15 Podgórze w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-04-24
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: „Zakup i dostawa wraz z pielęgnacją materiałów związanych z realizacją zieleni na Skwerze im. Mariana Eilego w ramach Superścieżki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-04-21
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim – ogródek jordanowski przy ul. Popiełuszki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-04-21
[ wynik ] „Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego drewnianej kładki wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zgłoszeń, pozwoleń, a także wykonanie projektu małej architektury dla realizacji programu edukacyjnego i rekreacyjnego WITKOWICE GLL”, w ramach projektu UGB, dla ZZM w Krakowie.Preparation of the construction project of a wooden footbridge together with obtaining the necessary opinions, decisions, applications, permits, as well as development of a small architectural project for realization of the educational and recreational program WITKOWICE GLL within the UGB project for the Municipal Greenery Authority in Krakow 2017-04-14
[ wynik ] Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Miejskiej Kraków dzielnic IV Prądnik Biały (Krowodrza), VIII Dębniki (Podgórze), dla ZZM w Krakowie 2017-04-03
[ wynik ] Zapytanie ofertowe dla zadania nr ZZM/O1.110/17 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Rzecznego „Ogród Płaszów” – Etap II i III, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-23
„Zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w pasie drogowym ul. Rajskiej, na fragmencie pomiędzy wejściem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a ul. Dolnych Młynów, w obrębie działek nr 164, 125/9 obr. 60 Śródmieście, dla Zarządu zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-17
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-15
[ wynik ] „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz kompletnych projektów budowlanych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-03-10
[ wynik ] Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem alejek asfaltowych na terenie Plant Bieńczyckich, Dzielnica XVI Bieńczyce, dla ZZM w Krakowie 2017-03-10
[ wynik ] Codzienne zamykanie i otwieranie furtki w Ogródku Jordanowskim Mały Płaszów działka nr 30/31 obr. 19 Podgórze 2017-03-09
[ wynik ] Zakup, dostarczenie, wykonanie nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w pasie drogowym ul. Rajskiej, na fragmencie pomiędzy wejściem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a ul. Dolnych Młynów, w obrębie działek nr 164, 125/9 obr. 60 Śródmieście, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-03-07
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę etykiet arborystycznych wraz z automatycznym podajnikiem młotkiem, dla ZZM w Krakowie. 2017-03-03
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie”. 2017-03-03
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-03-01
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 11 projektów zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem dla wskazanych przez Zamawiającego pasów drogowych na terenie Krakowa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-02-24
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Jordana – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, działki 182/5, 182/2 obr. 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-02-24
[ wynik ] Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie uporządkowania zieleni na terenie dz. nr 119/12, 185/3, 119/8, 1/17, 1/18, 1/19, 1/28, 1/29, 1/31 obr. 51 Podgórze w rejonie dawnego obozu KL Płaszów”, dla ZZM w Krakowie 2017-02-22
[ wynik ] Opracowanie projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków wraz z oprogramowaniem i 4 licencjami do obsługi zintegrowanych baz opisowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-02-22
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania: „Wycinka drzew i krzewów wraz z oczyszczeniem terenu z samosiewów drzew i krzewów nie wymagających uzyskania zezwolenia z działki 815, 814, 308/3 obr. 49 Podgórze, przy ulicy Malborskiej/Białoruskiej/Estońskiej na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego Wola Duchacka (Park Duchacki)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2017-02-10
[ wynik ] Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2017 roku”. 2017-01-27
[ wynik ] Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” 2017-01-26