Włącz się do dyskusji o Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Krakowa

Od 29 kwietnia do 7 czerwca trwać będą konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa, który obejmuje „starą” Nową Hutę, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesołą. Ich celem jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag dotyczących przygotowanego projektu.
Ostatni rok był czasem wspólnej pracy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych oraz różnorodnych instytucji z przedstawicielami Referatu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Krakowa. Prowadziła ona do wypracowania wizji, celów oraz kierunków działań do nowego programu rewitalizacji, który będzie stanowił podstawę dalszych działań rewitalizacyjnych.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej.

 • uwagi w postaci papierowej można składać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Zabłocie 22, 30–701 Kraków
 • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, I piętro, sekretariat – pokój nr 103, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00
 • podczas spotkań konsultacyjnych, o których informujemy poniżej.

Dostępne poniżej formularze konsultacyjne wystarczy wypełnić i przesłać podpisane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź wydrukować i przynieść na jedno z naszych spotkań.

2. Zbierania uwag ustnych podczas spotkań konsultacyjnych; w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, pokój nr 103, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

3. Otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:

 • we wtorek, 7 maja, w godz. 17.00–19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, plac Wolnica 1
 • w środę, 8 maja, w godz. 17.00–19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5
 • w czwartek, 9 maja, w godz. 17.00–19.00 – w siedzibie Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, al. Ignacego Daszyńskiego 16.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

4. Telefonicznego dyżuru ekspertów w: piątek, 10 maja w godz. 10.30–12.30 oraz w piątek, 17 maja w godz. 14.00–16.00 – pod nr. tel. 12 616 17 39.

5. Spacerów studyjnych, które odbędą się:

 • w środę, 15 maja w godz. 17.00–19.00 – na podobszarze Kazimierz – Stradom – spacer rozpocznie się pod adresem plac Wolnica 1
 • w środę, 15 maja w godz. 17.00–19.00 – na podobszarze „stara” Nowa Huta – spacer rozpocznie się pod adresem os. Górali 5
 • w czwartek, 16 maja w godz. 17.00–19.00 – na podobszarze Grzegórzki – Wesoła – spacer rozpocznie się pod adresem al. Ignacego Daszyńskiego 16.

Jeżeli macie uwagi, spostrzeżenia bądź pomysły, którymi chcecie się z nami podzielić – zapraszamy! Poniżej znajduje się projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa oraz formularze konsultacyjne do pobrania i wypełnienia.

Uwagi są zbierane od 29 kwietnia do 7 czerwca włącznie. Uwagi doręczone przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Materiały w formie papierowej dostępne są także w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków, ul. Zabłocie 22, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, pokój nr 103.


Kim są interesariusze rewitalizacji?

Zgodnie z art. 2 ustawy o rewitalizacji są to przede wszystkim:

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub społeczną
 • organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • organy władzy publicznej.

Gdzie w Krakowie został wyznaczony obszar rewitalizacji?

Obszar rewitalizacji określa uchwała nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie i są to:

 • podobszar rewitalizacji Kazimierz-Stradom
 • podobszar rewitalizacji Grzegórzki-Wesoła
 • podobszar rewitalizacji „stara” Nowa Huta.

Zobacz więcej informacji na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.