ZŁAP ODDECH! ZIELONO MI! w ramach III MAŁOPOLSKIEGO FORUM PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Celem III MFPP jest inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań umożliwiających łączność człowieka z naturą w odniesieniu do funkcjonowania psychicznego; wpływu przyrody na odczuwanie pozytywnych emocji, takich jak spokój, radość, a także kreatywność i koncentracja. Zaproponowanie miejsc przyjaznych zajęciom poza budynkiem szkolnym/przedszkolnym. Rozwijanie zainteresowań i pasji przyrodniczych.


Adresaci:
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i inni zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych


ZŁAP ODDECH! ZIELONO MI!
w ramach
III MAŁOPOLSKIEGO FORUM PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

 

PROGRAM KONFERENCJI:

15.00-15.30 Rejestracja uczestników

 15.30-15.40 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

15.40-16.10  ” W tej przyrodzie jest metoda ” – czyli jak dbać  o swoje zdrowie psychiczne.
Wanda Papugowa – psycholog, mediator, terapeuta TRZ i EMDR

 16.15-16.45 Jedziemy z ochroną klimatu! Edukacja jest zmianą, która może przynieść wiele dobrego.
Źródłem edukacji klimatycznej powinno być mądre spojrzenie na planetę oraz uważne obserwowanie jej potrzeb. Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej to miejsce, w którym pragniemy inspirować do działania na rzecz klimatu, promować inicjatywy ekologiczne oraz dbać o zdrowie psychiczne dzieci poprzez spędzanie czasu na powietrzu oraz przebywanie w środowisku przyrodniczym.
Anna Machacz –
Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej.

16.50-17.20 Lekcje chemii w terenie, czyli wyjdźmy wszyscy na pole!
Lekcje w terenie powinny odgrywać szczególną rolę w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych bowiem to one pokazują łączność tych przedmiotów z otaczającym nas światem. Podczas wystąpienia zostaną omówione doświadczenia oraz przykłady aktywności, które w ramach lekcji chemii można wykonać poza budynkiem szkoły.
dr Karol Dudek-Różycki –
Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednego z krakowskich liceów, doradca metodyczny ds. chemii szkół ponadpodstawowych: powiat krakowski i Miasto Kraków. Popularyzator chemii. Autor prac naukowych w zakresie dydaktyki chemii, repetytoriów oraz licznych zbiorów zadań i opracowań dla uczniów, i nauczycieli. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, nauczyciel w „Szkole z TVP”, od lat związany z ruchem olimpijskim, zwolennik egzaminów zewnętrznych oraz propagator idei Nauczycielskiego Egzaminu Krajowego.

17.25-17.55  Cyfrowo na łonie natury. Dlaczego warto do lasu, parku, na łąkę zabrać ze sobą smartfon?
Co dla nauczycieli przyrodników ma portal Edukator.pl? Zasoby i narzędzia, którymi na łonie natury warto się posłużyć, żeby nie żałować.
Bogdan Wróbel –
nauczyciel, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 40 w Warszawie, twórca portalu edukacyjnego Edukator.pl

 18.00-18.30  Edukacja ekologiczna – edukacja przez działanie – przykłady działań prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Łąki, parki, lasy – miasto pełne jest terenów doskonałych do prowadzenia edukacji ekologicznej. Jednak nie zawsze wiemy jak z nich korzystać i gdzie je znaleźć. Również ogrody przyszkolne przeżywają swój prawdziwy renesans dzięki programowi „Ogród z klasą” prowadzonemu przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Jest to jedno z szeregu działań edukacyjnych prowadzonych przez krakowski ZZM.
Katarzyna Przyjemska-Grzesik – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, od 7 lat kieruje zespołem „Kraków w zieleni”, którego celem i sensem istnienia jest bycie blisko mieszkańców. Wypełnienie tej misji realizujemy zarówno przez czynny udział w procesach konsultacji, jak i przez szereg działań animacyjnych i edukacyjnych kierowanych do mieszkańców i realizowanych w zielonych, miejskich plenerach. Celem jest zaadaptowanie w praktyce idei „miasta wspólnego”.

18.35-19.00 Działania na rzecz promowania zrównoważonej mobilności w szkołach i przedszkolach – STARS Rowerem do szkoły, Rowerowy Maj, Jesienna Kampania Rowerowa.
W ramach prezentacji zostanie przedstawiony podział zadań przewozowych dla Krakowa oraz informacje o mobilności mieszkańców Krakowa, działania i kampanie realizowane dla dzieci i młodzieży przez Gminę Miejska Kraków. Dowiecie się Państwo, jak podróżują krakowscy uczniowie szkół podstawowych na podstawie badań prowadzonych w ramach działania STARS Rowerem do szkoły.
Dariusz Niewitała – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa. Koordynator projektu STARS Rowerem do szkoły, który w tym roku 2023 świętował 10 lecie istnienia. Od 18 lat zajmuje się działaniami i projektami dotyczącymi zrównoważonej mobilności ze szczególnym uwzględnieniem roweru jako środka transportu. Większość działań jest adresowana do grupy docelowej, którą stanowią dzieci – uczniowie szkół podstawowych. Koordynator kampanii Rowerowy Maj i krakowskiej Jesiennej Kampanii Rowerowej.

19.05-19.35 Szkolna turystyka rowerowa – od czego zacząć
W trakcie wystąpienia zostanie poruszony temat organizacji szkolnej turystyki rowerowej. Omówimy najważniejsze aspekty związane z jej organizacją, na co nauczyciel musi zwrócić uwagę, jak się do tego przygotować oraz kilka dobrych praktyk, przykłady inicjatyw, angażujących młodzież szkolną w uprawianie turystyki rowerowej.
Marcin Kozioł – pasjonata turystyki rowerowej. Absolwent krakowskiego AWF, organizator turystyki rowerowej. Twórca Projektu 80 Rowerów, założyciel Fundacji „Polska na rowerze”, ekspert w dziedzinie turystyki rowerowej, trener szkoleń Instruktora Turystyki Rowerowej. W swojej działalności zorganizował wyjazdy rowerowej do ponad 60 krajów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, firm czy osób niepełnosprawnych.

19.35-19.40 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


Zapisz się online