Informacja o planowanych konsultacjach

Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. Konsultacje odbędą się
w terminie od 6 do 27 października 2023 roku, a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.
Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych w zakresie planowanej na rok 2024przez Gminę Miejską Kraków współpracy z trzecim sektorem.Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

1) skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych 
komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krakowie oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w okresie od 9 do 13 października br.
w godz. 10.00-14.00;

2) wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 17 października br. w godz. 17.00-19.00 w 
sali nr 9 w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22(parter);

3) przekazać swoje propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27 października 2023r. w następujący sposób:

- przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2024”,
- dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).Jednocześnie przypominamy, że projekt konsultowanego PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE wraz z załącznikami, harmonogramem dyżurów eksperckich oraz formularzem konsultacyjnym dostępne będą od dnia 6 października br. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji www.obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.


Zachęcamy do udziału w konsultacjach