European Forum on Urban Forestry, 2023 Kraków

Zapraszamy do udziału w 25. edycji European Forum on Urban Forestry (EFUF), które odbędzie się w dniach 24-26 maja w Krakowie. 

EFUF jest wyjątkowym miejscem spotkań praktyków, decydentów, menedżerów, edukatorów i naukowców zajmujących się leśnictwem miejskim, zielenią miejską oraz zieloną infrastrukturą. Od 1998 r. EFUF zapewnia przestrzeń do prezentacji nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w zakresie planowania, projektowania i zarządzania lasami miejskimi (od terenów leśnych po parki miejskie i drzewa uliczne).

Lasy miejskie jako rozwiązania oparte na przyrodzie

EFUF podejmuje aktualne tematy z zakresu leśnictwa miejskiego, takie jak finansowanie, zaangażowanie społeczne, partnerstwo, innowacje w zarządzaniu. Hasłem tegorocznej edycji jest Urban Forests as Nature Based Solutions. Wystąpienia, panele dyskusyjne oraz sesje warsztatowe będą dotyczyły trzech poniższych tematów:

  1. Urban Forests and Urban Greening Plans
  2. Urban Forests, Urban Trees and Water
  3. Biotic Management aspects in Urban Forestry

Tutaj można zapoznać się z ramowym programem konferencji.
Konferencja odbywa się w języku angielskim a udział w niej jest płatny.