Sprzedaż drewna

ZZM prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz terenach zieleni pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, zgodnie z obowiązującą procedurą - ZZM-2 .

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż od 1 września 2019 roku zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego, który przyjął uchwałę zakazującą palenia węglem w Krakowie wprowadzony został zakaz palenia paliw stałych w Krakowie (w tym drewna) z wyjątkiem pizzerii używających pieców opalanych drewnem.

Należy pamiętać, że warunkiem efektywnego palenia w kominku jest stosowanie właściwie sezonowanego opału. Największym błędem popełnianym przez właścicieli kominków jest palenie drewnem o zbyt dużej wilgotności. Takie drewno, oprócz tego, że pali się nieekonomicznie (mokre może mieć nawet dwukrotnie mniejszą kaloryczność od suchego), mocno się dymi, powoduje również powstawanie większej ilości sadzy, która zanieczyszcza wkład oraz przewód kominowy. Drewno powinno być składowane w przewiewnym miejscu przez około 1-3 lat (w zależności od gatunku – np. jesion 1 rok). Obniżona temperatura spalania mokrego drewna przyczynia się również do szybkiego osmolenia wnętrza kominka i osłabienia ciągu. Wilgotność drewna kominkowego nie powinna przekraczać 20%.

Do palenia w kominku najlepsze jest drewno drzew liściastych. Drewno drzew iglastych ma stosunkowo małą gęstość, przez co spala się szybciej a także zawiera duże ilości żywicy, która zanieczyszcza wkład i komin. Wybierając drewno do kominka należy zwrócić również uwagę na jego wartość opałową, (określaną w kWh na metr przestrzenny), określa ona ilość ciepła możliwą do uzyskania z danego drewna. Najlepsze pod tym względem jest drewno: buka, akacji, dębu, jesionu, brzozy, wiązu, klonu, znacznie mniejszą wartość opałową mają: olcha, topola, wierzba.

Sprzedaż i wydawanie drewna oraz udzielanie informacji o zapasie posiadanego drewna prowadzona jest przez wyznaczonych pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w każdy wtorek w godz. 7.00-9.00 przy ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków. Po uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem ZZM możliwe jest przyjęcie innego dnia na dokonanie wyżej wymienionych czynności.


- Cennik
- Zarządzenie

 


Kontakt: 12 20 10 288 ; 887 881 529