ZARZECZE- zawiadomienie o miejscu i godzinie ogłoszenia wyników konkursu

W nawiązaniu do Regulaminu Konkursu na opracowanie "Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze" Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zawiadamia oraz zaprasza uczestników konkursu na publiczne ogłoszenie jego wyników, które odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.
Ogłoszeniu wyników towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa.
Miejsce:
Ogłoszenie wyników - Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (I piętro, wejście LE od ul. Reymana)