Konsultacje społeczne dot. modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa (a zwłaszcza mieszkańców Dzielnicy IV Prądnik Biały) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8 w Krakowie.

 

Przedstawiamy protokół, inspiracje, prezentację oraz koncepcję wstępną z otwartego spotkania z mieszkańcami w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących
„Modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka”

Protokół
Inspiracje
Prezentacja
Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Termin konsultacji: 15 czerwca - 7 lipca 2023 r.

Cel konsultacji: sposób planowanej modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8, działka 654/14 odr. 41, jedn. ewid. Krowodrza. W ramach zadania, w bieżącym roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, natomiast realizację robót budowlanych planuje się w latach kolejnych w miarę dostępności środków na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji.

W ramach konsultacji zaplanowano:

1. Spotkanie konsultacyjne (stacjonarne) z mieszkańcami, które odbędzie się 20 czerwca 2023 r. (we wtorek), godz. 17:30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 119 im. Janiny Porazińskiej przy ul. Czerwieńskiego 1 w Krakowie
Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, jego celem będzie zebranie potrzeb, wniosków oraz uwag mieszkańców. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Podczas spotkania będzie można uzupełnić ankietę konsultacyjną. 

2. Dyżur konsultacyjny telefoniczny w dniach:
- 22  czerwca w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerem telefonu 12 292 29 95
- 28 czerwca w godzinach 12:00 – 17:00 pod numerem telefonu 12 292 29 95

3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych.

Formularz konsultacyjny

4. Możliwość wypełnienia ankiety w formie elektronicznej.
Link do ankiety:
https://forms.office.com/e/Uj4v2X7Ers

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć w dniach 15 czerwca – 7 lipca  2023 roku na :

  • adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w formie skanu/zdjęcia)

  • adres siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (z dopiskiem „konsultacje społeczne).

  • Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej bip.krakow.pl www.obywatelski.krakow.pl oraz www.zzm.krakow.pl


5. Zakończenie konsultacji - 7 lipca 2023 r.

6. Raport z konsultacji - 4 sierpnia 2023 r.

7. II spotkanie w formie otwartej - 4 września 2023 r., godz. 17:30 (spotkanie dodatkowe po okresie konsultacyjnym) w pobliżu planowanej inwestycji, Szkoła Podstawowa nr 119 im. J. Porazińskiej, ul. Czerwieńskiego 1, 31-319 Kraków

W związku z trwającymi pracami budowlanymi na terenie Szkoły Podstawowej IM. Janiny Porazińskiej w Krakowie. Informujemy, że spotkanie dot. prezentacji koncepcji modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8 przeniesiono z dnia 4 września na 28 września (czwartek) godz. 17:30.


Podsumowanie konsultacji i prezentacja projektu opracowanego na podstawie uwag i wniosków oraz na podstawie wyników z ankiet wnoszonych przez okres trwania konsultacji społecznych, a także na podstawie uwag przekazanych w czasie telefonicznych dyżurów eksperckich i nadsyłanych wiadomości mailowych.