Wyłonienie Wykonawcy usług uzupełniających, dotyczących realizacji sadzenia i pielęgnacji roślin, odpowiednio dla założeń projektowych opisanych w projekcie A dla realizacji przy Al. Krasińskiego, projekcie D dla realizacji przy Al. Słowackiego oraz w projekcie F dla realizacji przy Młynówce Królewskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - zamowienie z wolnej reki