Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania operatu gleboznawczego, niezbędnego do zmiany klasy i użytku gruntów na leśne, oraz uzyskania przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu gleboznawczego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 39/2018.