Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji szlaku rekreacyjno-sportowego otaczającego Błonia Krakowskie wraz z opracowaniem kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszerzenia ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 16/2018