[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga wraz z oświetleniem, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 30/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
chodnik_do_wilgi_przetarg.zip 28700 kB