[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym, w ramach rewitalizacji parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie Bieżanowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 33/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.7z 12069 kB