[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich”, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, decyzji, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 22/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_zmiana11.05.2017.pdf 341 kB
modyfikacjasiwz11.05.2017p22.pdf 588 kB
poprawionyzalaczniknr1siwzparkjerzman11.05.2017.doc 168 kB
5._projekt_park_jerzmanowskich.zip 282456 kB
zal._2_park_jerzmanowskich.pdf 3247 kB
zal._nr_3_r3trees.pdf 432 kB
zalaczniknr1siwzparkjerzmanowskich05.05.2017p22.doc 158 kB
zalacznik_4.pdf 449 kB