[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 19/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznik_nr1.7z 2571 kB
zalacznik_nr_2.7z 24389 kB