[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Kobierzyńskiej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 17/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_zmiana28.03.2017.pdf 341 kB
dokumentacja.zip 7801 kB
kobierzynska_stwior.pdf 508 kB
projekt.pdf 251 kB
st_okladka.pdf 101 kB
przedmiar_robot.pdf 73 kB