[ wynik ] Zakup i dostawa nasion oraz założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w pasach drogowych i parkach o łącznej powierzchni 100.000,00 m2 na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 11/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
lokalizacje_lak.zip 207216 kB
sklad_mieszanek.xls 40 kB
wzor_tablicy_informacyjnej.pdf 261 kB