[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Reduta w Krakowie i pawilonu wielofunkcyjnego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytanie_i_odpowiedz_03.02.2017.pdf 758 kB
wersja_edytowalna.docx 36 kB
pytodpmodyfsiwz27.01.2017.pdf 144 kB
zalaczniki_przetarg.zip 2453001 kB