[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy obiektów małej architektury określonych jako wielopokoleniowy plac zabaw, tzw. Smoczy Skwer, zlokalizowanych na terenie Parku Lotników Polskich, Parku Dąbie i Parku Rzecznego Wilga, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy:64/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
uchylenie_wyniku_31.01.2017.pdf 1085 kB
wynik_z_21.12.2016_r.pdf 846 kB
modyfikacja_zapisow_siwz_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf 674 kB
odpowiedz_na_pytanie_nr_4.pdf 1044 kB
odpowiedzi_na_pytania.pdf 926 kB
odpowiedzi_na_pytanie.pdf 907 kB
ogloszenie.docx 29 kB
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_ii.pdf 867 kB
pytania_odpowiedzi_i_modyfikacja_siwz.pdf 1608 kB
dokumentacja_projektowa.zip 78335 kB