Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach 2-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 14/2020