[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: „Strefa wypoczynku w Parku Młynówka Królewska w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 13/2020.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
informacjaotwarcieofertrob.bud.25.03.2020p13sprostowanie.pdf 1447 kB
sprostowanie.pdf 102 kB
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf 1881 kB
modyfikacja_1.pdf 606 kB
pytania_i_odpowiedzi_1.pdf 1403 kB
mlynowka_stwiorb.zip 30107 kB