[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją, związanych z budową ogródka jordanowskiego przy ul. Orlej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/2020.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
orla_czesc_budowlana_etap_2_4_korekta_v.2_przedmiar.pdf 203 kB
formularz_oferty_v.1.pdf 99 kB
modyfikacja_2.pdf 659 kB
formularz_oferty.pdf 99 kB
pbw_przekroj_c_c.pdf 342 kB
pbw_przekroj_d_d.pdf 584 kB
pbw_przekroj_e_e.pdf 406 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 1344 kB
modyfikacja_1.pdf 669 kB
pbw_pzt_17.pdf 400 kB
do_przetargu_orla.zip 53416 kB