[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020 oraz usługami pielęgnacji w latach 2020 – 2021, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/2020

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi19032020_p6.pdf 153 kB
pytaniaiodpowiedzi10032020.pdf 71 kB
pytaniaiodpowiedzi05032020_1.pdf 136 kB
formularzoferty17.02.2020p6czesci3ue.doc 225 kB
pytaniaiodpowiedzi05032020.pdf 67 kB
pytaniaiodpowiedzi04032020.pdf 352 kB
jedz.zip 98 kB
zalaczniki.7z 46323 kB