[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług porządkowania działek na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 2/2020.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi.pdf 190 kB
formularz_ofertowy.doc 267 kB