[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego i bulodromu, przygotowania terenu i wykonania nasadzeń towarzyszących wraz z 12-miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, przy ul. Naczelnej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 155/2019. - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania