[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy fontann pływających wraz z osprzętem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 98/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznik_nr_1_.pdf 81 kB