[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2019-2020 z podziałem na zadania – Obszar (Część) 6, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 147/2019 - zamównienie z wolnej ręki.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania