[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu na budynkach oraz drzewach budek lęgowych dla ptaków wraz z ich czyszczeniem, w ramach zadania pn.: „Ekologicznie przeciw komarom”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 148/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytodpsiwz25.11.2019p148.pdf 106 kB
zalaczniki_przetarg_ekologicznie_przeciw_komarom.7z 46312 kB