[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2020 roku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 129/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
formularz_oferty_zmieniony.doc 129 kB
jedz.zip 96 kB
modyfikacja_siwz.pdf 473 kB